Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas uzņēmumu akciju novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Latvian companies’ stock assessment"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba autors: Valērija Kalniņa Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg.oec.,doc.(prakt.) Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Latvijas uzņēmumu akciju novērtēšana” Bakalaura darba apjoms: Darbs izstrādāts uz 70 lapām, tas sastāv no 2 daļām, tajā ietilpst 17 attēli un 8 tabulas. Darbā ir četri pielikumi. Bakalaura darba izmantotie materiāli: Darbā galvenokārt tika izmantotas Latvijas autoru grāmatas, internetā publicēti raksti, kā arī NASDAQ OMX biržas mājas lapa un pētāmo uzņēmumu gada pārskati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Balstoties uz fundamentālas analīzes metodi par perspektīviem uzņēmumiem var uzskatīt AS „Grindeks”, AS „Olainfarm” un AS „SAF Tehnika”, tomēr investoram jāapzinās, ka šo uzņēmumu ienākumi ir atkarīgi no eksporta. Fundamentāla metode nesniedz pilnu analīzi par situāciju akciju tirgu, un investoram būtu jāpievērš uzmanība arī tehniskas analīzes signāliem. No apskatāmiem uzņēmumiem pēdējos gados dividendes izmaksā tikai AS „SAF Tehnika”, pārējie uzņēmumi naudu iegulda attīstībai. Pamatojoties uz izdarītajiem secinājumiem, autore izvirza šādu priekšlikumu: uzņēmumiem būtu jāizstrādā peļņas sadales politika, kas atbilst vienam no korporatīvas pārvaldes principiem. Tas nodrošinātu akcionāriem skaidrāku izpratni par dividenžu izmaksāšanu un peļņas reinvestēšanu, kā arī padarītu uzņēmuma darbību caurskatāmāku. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kalniņa V. Latvijas uzņēmumu akciju novērtēšana: Bakalaura darbs/Zinātn. Vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. 70– lpp.
Atslēgas vārdi Akcijas, fundamentālā analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Stocks, fundamental analysis method.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 20:24:25