Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Company’s operational efficiency enhancement project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec. J.Titko
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Artis Avotiņš Diplomprojekta vadītājs: Karina Marinska, RTU lektore, Mg.oec. Diplomprojekta temats: „Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts” Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 75 lapas, tajā iekļauti 12 attēli, 18 tabulas un 16 formulas, darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 43 literatūras avoti, t.sk. Latvijas Republikas likumi un Ministru Kabineta noteikumi, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, ārzemju zinātniskās publikācijas, uzņēmuma nepublicētie materiāli un interneta resursi. No izmantotajiem avotiem 35 bija latviešu valodā un 8 angļu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par uzņēmuma stiprām, vājām pusēm, iespējām un draudiem, uzņēmuma darbības rezultātiem. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts projekts trīs uzņēmuma problēmu risināšanai – ieņēmumu palielināšanai, audita maksas noteikšanai un personāla mainības samazināšanai. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīts datorprogrammas MS Excel pielietojums, prognozējot uzņēmuma ienākumus, izmantojot peļņas modelēšanu, piedāvājot mācības un citas izglītojošas konsultācijas. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības vide, uzņēmumā konstatētie potenciālie riski, to ietekme uz darbinieku veselību un šo risku novēršanas iespējas. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Avotiņš, A. Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Marinska K. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 75 lpp.
Atslēgas vārdi efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā efficiency anhancement project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 12:33:40