Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of a Production Company Development "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Mg.oec. V.Šatrevičs
Anotācija Diplomprojekta nosaukums: Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts Diplomprojektā tiek pētīta zemnieku saimniecības Mauriņi saimnieciskā darbība un pēc analīzes rezultātiem tiek piedāvāti 3 attīstības priekšlikumi. No dotajiem priekšlikumiem, tiek izveidots attīstības projekts. Diplomprojekts sastāv no analītiskās daļas, projektu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļās. Analītiskajā daļā ir apkopota informācija par zs Mauriņi saimnieciskajām darbībām, finansiālo stāvokli, kā arī tiek dots konkurentu apskats. Projektu daļā tiek izveidots zs attīstības projekts, kas sastāv no 3 priekšlikumiem. Katrs priekšlikums tiek detalizēti apskatīts un ar ekonomisko aprēķinu palīdzību tiek apvienots vienā projektā. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota zs Mauriņi mājas lapa. Tajā var atrast nepieciešamo informāciju par iepērkamo un pārdodamo produkciju. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti riska faktori un tad noteiktas izmaksas to novēršanai. Grafiskajā daļā attēloti iegūtie dati no visām iepriekšminētajām daļām.
Atslēgas vārdi zs "Mauriņi"
Atslēgas vārdi angļu valodā das Bauernhofes Mauriņi
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 16:31:45