Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Latvijas nodokļu sistēmas funkcionēšanas analīze”
Nosaukums angļu valodā „Functional analysis of Latvian taxation system”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Ketners
Recenzents Dr.oec., doc. K.Jarve
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba nosaukums ir Latvijas nodokļu sistēmas funkcionēšanas analīze. Bakalaura darbu izstrādāja Ina Dembovska. Bakalaura darbā ir 58 lappuses, 2 pielikumi, 15attēli un 19 tabulas, tas sastāv no 3 daļām, 6 nodaļām un 13 apakšnodaļām. Darba pirmajā daļā apskatīta nodokļu būtība un klasifikācija. Darba otrajā daļā analizēti nodokļu ieēmumi Latvijā, lai izprastu to dinamiku un slogu. Darba trešajā daļā veikti nodokļu aprēķini vienas mājsaimniecības ietvaros, ienākumu izmaias un izvērtēta nodokļu piemērošanas lietderība. Aprēķinos izmantoti faktiskie dati un piedāvāta alternatīva. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijas nodokļu sistēmu un veikt tās ienākumu analīzi.
Atslēgas vārdi Nodokļi, ieņemumi, analīze, IIN, VSA,
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax, analysis,income Personal Income Tax, Social Security
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 11:50:45