Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas noliktavu darbības pilnveidošanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Enhancement opportunities of customs warehousing operations "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents
Recenzents I.Stipinas, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija Diplomdarba „Muitas noliktavu darbības pilnveidošanas iespējas” autore ir Elīna Eriņa. Darba apjoms ir 66 lappuses. Darbā ir ievads, 5 sadaļas, 8 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts. Darbs satur 12 tabulas, 15 attēlus un 21 formulu, kas ir nepieciešams aprēķiniem un aprakstītās informācijas ilustratīvai atspoguļošanai. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt SIA „Blumbergi MN” muitas noliktavas darbību un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai, lai uzņēmums spētu apmierināt klientu prasības. Lai sasniegtu šo mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Iepazīties ar muitas noliktavu darbību reglamentējošo likumdošanas bāzi; 2. Izpētīt SIA „Blumbergi MN” muitas noliktavas teorētisko informāciju par uzņēmuma darbības veidiem un sniedzamajiem pakalpojumiem; 3. Veikt muitas noliktavas finansiālo rādītāju aprēķinu; 4. Izanalizēt uzņēmuma darbības ekonomiskos rādītājus; 5. Uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus noliktavas darbības pilnveidošanai. Darba temats ir „Muitas noliktavu darbības pilnveidošanas iespējas” un tas ir ļoti aktuāls mūsdienās, jo muitas noliktavu darbības paplašināšana un to apgrozījuma palielināšana uzlabotu Latvijas tranzīta nozares darbību un reputāciju pasaules tirgū. Tā kā muitas noliktavu uzņēmējdarbības veids ieņem nozīmīgu vietu starptautiskajā tirdzniecībā un starptautiskajos sakaros, šajā darbā tiek aprakstīta muitas noliktavas darbības paplašināšana. Diplomdarba objekts ir muitas noliktavas un priekšmets ir muitas noliktavu finansiālais un ekonomiskais stāvoklis. Šī darba ietvaros tika apskatīta teorētiskā informācija par muitas noliktavām un muitas maksājumiem. Tika izpētīti konkrētas muitas noliktavas darbības veidi un sniedzamie pakalpojumi, veikta uzņēmuma finansiālā un ekonomiskā analīze. Izmantojot analīzes iegūtos rezultātus tika izstrādāti muitas noliktavas pilnveidošanas pasākumi. Tika veikti aprēķini un pētījumi, kas palīdzēja atrisināt izvēlēto problēmu.
Atslēgas vārdi Muitas noliktavu darbības pilnveidošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Enhancement opportunities of customs warehousing operations
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 11:46:39