Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga plānošanas pilnveidošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "A Company Marketing Plan Improvement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt.., Mg.oec. S.Polovko
Recenzents Asist., Mg.oec. D.Ščeulovs
Anotācija Mūsdienu ekonomiku pēdējos gados piemeklējusi krīze, kas skārusi gandrīz ikvienu uzņēmumu un iedzīvotāju, tajā skaitā arī Latvijas biokosmētikas ražotāju „AS Dzintars”. Uzņēmumam ir jārod veids kā uzlabot ekonomisko stāvokli un izvairīties no zaudējumu rašanās. Viens no veidiem kā to panākt ir mārketinga plānošanas uzlabošana. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma „AS Dzintars” mārketinga stratēģiju un sniegt priekšlikumus tā pilnveidošanai. Bakalaura darba apjoms ir 61 lpp. Darbs sastāv no analītiskās un pētījumu un aprēķinu daļas. Darbā ietvertas 4 tabulas un 15 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 28 literārie avoti. Darba analītiskajā daļā tiek sniegta informācija par uzņēmējdarbības stāvokli Latvijā, kosmētikas nozares stāvokli Latvijā, uzņēmumu „AS Dzintars” un mārketinga elementiem, ko tas izmanto. Tiek apkopoti dati un izveidota SVID matrica, kas norāda uz uzņēmuma tālāko darbības plānu. Pētījuma un aprēķina daļā tiek izpētīta uzņēmuma mārketinga stratēģija un piedāvāti varianti kā to pilnveidot.
Atslēgas vārdi Mārketinga plānošanas pilnveidošana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā A Company Marketing Plan Improvement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 23:49:16