Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Daudzkanālu plaša dinamiska diapazona signālu attālināta datu ieguve"
Nosaukums angļu valodā "Multi-channel Remote Data Acquisition of Wide Dynamic Range Signals"
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs M.Greitāns
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts dažādu metožu analogs-ciparu pārveidošanas sistēmu izpētei un izveidei. Darbā ir apskatītas gan uz amplitūdas kodēšanu balstītas ACP sistēmas, gan uz laika kodēšanu balstītas ACP sistēmas un to pielietojums daudzkanālu sistēmās. Veicot literatūras analīzi, tiek izvēlēts sīkāk apskatīt uz laika kodēšanu balstītu Asinhrono Sigma-Delta modulatoru, jo šī sistēma ir labi piemērota dalītās daudzkanālu sistēmās ar augstu izšķirtspēju. Darbā ir apskatītas vairākas metodes datu pārraidei sakaru kanālā, kā arī veiktas simulācijas. Darbā ir veiktas vairākas ASDM simulācijas Simulink, Matlab, Pspice un Altium Designer vidēs, un veiktspējas novērtēšana. Darba gaitā ir izveidoti vairāki eksperimentālie pētījumu maketi - elektroencefalogrammas signālu pastiprinātājs, Asinhronais Sigma-Delta modulators signāla kodēšanai un raiduztvērejs datu pārraidei. Ar izveidoto daudzkanālu EEG signālu iegūšanas sistēmu ir iegūti, pastiprināti, kodēti, pārraidīti un atjaunoti plaša dinamiskā diapazona EEG signāli. Ir novērtēta arī teorētiskā sistēmas kļūda un izšķirtspēja. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi, doti ieteikumi un parādīti nākotnes mērķi un turpmākā darbība. Maģistra darbs ir izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā saistībā ar Eiropas sociālā fonda līdzfinansēto projektu Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs. Darbā ir 96.lpp., 61 attēli, 50 izmantotie literatūras avoti un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Analogs ciparu pārveidotājs ACP Asinhronais Sigma Delta modulators ASDM Chirp UART EEG
Atslēgas vārdi angļu valodā Analog to digital converter ADC Asynchronous Sigma Delta modulator ASDM Chirp UART EEG Amplifier
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 12:20:17