Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu risku vadība finanšu pakalpojumu sfērā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Project risk management in financial services industry in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Ketners
Anotācija Arvien pieaugošās globalizācijas un starptautiskās konkurences ietekmē finanšu pakalpojumi kļūst par vienu no dinamiskāk augošajiem tirgiem. Projektu, kas tiek īstenoti finanšu pakalpojumu sfērā Latvijā pašlaik ir ļoti daudz un tie ir dažādi, līdz ar to arī risku vadība dažāda veida projektos ir atšķīrīga. Tāpēc, ievērojot pašreizējos finanšu ierobežojumus no valsts un kredītiestāžu puses, ka arī pieaugošās prasības pēc labas kvalitātes publiskajiem pakalpojumiem, bez šaubām ir vērts apsvērt un izanalizēt publiskās un privātās partnerības projektu risku vadību un šo projektu īstenošanas iespējas Latvijā. Publiskā un privātā partnerība ir lietderīga, jo finansējuma trūkums lielu ilgtermiņa projektu īstenošanai ir viena no Latvijā pašlaik aktuālākajām problēmām. Darba mērķis. Izpētīt projektu risku vadību publiskās un privātās partnerības projektos, noskaidrot to stiprās un vājās puses, ka arī piedāvāt variantus to pilnveidošanai. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analitiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek veikts pētījums par projektu un ar to saistītiem riskiem, atsevišķi tiek uzsvērtas finanšu pakalpojumu īpašības un to specifiskie riski, ka arī tiek sniegta un analizēta informācija tieši par publiskās un privātās partnerības projekta veidu. Ir apkopota informācija par publiskās un privātās partnerības attīstību Latvijā, ka arī tiek analizēta tieši šāda veida projektu risku vadības specifika. Teorētiskajā daļā darba autore, pamatojoties uz dažāda veida risku klasifikāciju izpēti un analīzi, izvirza un piedāvā projektu risku klasifikāciju tieši publiskās un privātās partnerības projektiem atbilstoši publiskās un privātās partnerības projekta galvenajiem posmiem: publiskās un privātās partnerības projekta izstrāde; darbu izpildes projekta izpildes process; pakalpojuma sniegšana. Darba teorētiskajā daļā tiek arī izstrādāta publiskās un privātās partnerības projekta risku vadības programma, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt veiksmīgu projekta funkcionēšanu un gala rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā. Zinātniski praktiskā daļā darba autore sākumā veic pirmsskolas izglītības sistēmas analīzi Latvijā, kas pamato publiskās un privātās partnerības projektu realizācijas nepieciešamību izglītības nozarē un tad pielieto un ievieš izvirzītās darba novitātes konkrētam projektam - Jaunās pirmsskolas izglītības iestādes celtniecība Cēsīs: tiek veikta risku klasifikācija un to skaidrojums bērnudārza celtniecības projektam; tiek ieviesta risku vadības programma bērnudārza celtniecības projektam. Zinātniski praktiskajā daļā darba autore veic arī darbā izvirzīto novitāšu efektivitātes novērtējumu, izmantojot dažādas metodes. Pētījumā izstrādātās publiskās un privātās partnerības projektu risku klasifikācijas un risku vadības programmas izmantošana varētu būt efektīvā un nodrošināt veiksmīgu publiskās un privātās partnerības projekta gala rezultātu. Risku vadības programma ļaus paredzēt nopietnus draudus projektam, pirms tie notiek, ka arī nekavējoties ieviest risku samazināšanas darbības projekta draudu iestāšanās gadījumā.
Atslēgas vārdi Projekts, risks
Atslēgas vārdi angļu valodā Project, risk
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 22:07:05