Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas pensiju sistēmas attīstība un perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā „Development and prospects of pension system in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. J. Saulītis
Recenzents Dr.oec.V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbs par tēmu: Latvijas pensiju sistēmas attīstība un perspektīvas sniedz ieskatu Latvijas pensiju sistēmas attīstības procesu norisē un nākotnes turpmākās perspektīvās.Šis pētījums ietver sevī arī apskatu par vispārēju vēsturisko pensiju sistēmu veidošanos pasaulē,kā arī identificē galvenos šķēršļus, kuri nākotnē varētu kavēt veiksmīgu pensiju sistēmas funkcionēšanu. Tiek aplūkotas izmaiņas Latvijas pensiju sistēmā pēc valsts neatkarības atgūšanas un analizēti statistikas dati pensiju maksājumiem laika posmā no 2000. 2010. gadam. Tiek sniegts autores vērtējums par ekspertu izstrādātajām Latvijas turpmākām pensiju sistēmas attīstības perspektīvām nākotnē, kā arī piedāvāti finansēšanas pamatproblēmu iespējamie risinājumi.Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Darba teorētiskajā daļā tiek sniegts pensiju sistēmas vispārējs raksturojums, balstoties uz zinātnisko literatūru, aplūkoti teorētiskie aspekti, būtība un pildāmo funkciju evolūcijas process no sociālās aizsardzības elementa pozīcijām. Tiek atspoguļota arī pensiju sistēmas izdevumu un ienākumu kopuma ietekme uz valsts iekšzemes kopprodukta izmaiņām, kā arī pensiju sistēmas vēsturiskā attīstība. Otrajā daļā tiek sniegts Latvijas pensiju sistēmas darbības novērtējums, analizējot statistikas datus par trim pensiju sistēmas līmeņiem, aplūkojot gan valsts organizēto pensiju izmaksas procesu, gan arī valsts pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbību un pensiju plānos uzkrāto kapitālu. Tiek analizētas arī pensiju sistēmas finansēšanas problēmas Latvijā. Trešajā daļā autore pievēršas demogrāfisko izmaiņu ietekmei uz valsts pensiju sistēmu,apskatot arī pasaules ekonomiskās krīzes nodarītos zaudējumus valstu pensiju sistēmām, vienlaikus izvērtējot privāto pensiju fondu attīstības nozīmi turpmāko pensiju uzkrājumu veidošanā nākotnes pensionāriem. Autore meklē iespējamos risinājumus pensiju sistēmas finansēšanas pamatproblēmu pārvarēšanā, sniedz savu novērtējumu un secinājumus par paveikto darbu un nospraustajiem darba uzdevumiem. Darba apjoms ir 102 lappuses, kurās iekļautas 11 tabulas un 23 attēli, darbam ir 2 pielikumi. Izmantoti 73 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pensiju sistēma, pensiju uzkrājumi, vecumdienu nodrošinājums, demogrāfiskā novecošanās
Atslēgas vārdi angļu valodā pension system, retirement savings, old age security, demography
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2011 08:33:38