Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "SIA „Narvesen Baltija" saimnieciskā darbība un finanšu stāvokļa analīze"
Nosaukums angļu valodā "Economic Activity and Financial Position Analysis at “Narvesen Baltija” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents T.Vanaga, RTU lektore
Anotācija ANOTĀCIJA Mairitas Ceplišas diplomdarbs par tēmu SIA „Narvesen Baltija saimnieciskā darbība un finansu stāvokļa analīze sastāv no 60 lpp., 12 tabulām, 14 attēliem, 6 pielikumiem un 21 izmantotās literatūras avotiem. Par diplomdarba mērķi tika izvirzīta uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās darbības rezultātu analīze un priekšlikumu izstrāde uzņēmuma attīstībai. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši darba uzdevumi : 1. veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības un finanšu analīzes teorētisko aspektu izpēti; 2.veikt SIA “Narvesen Baltija” uzņēmuma raksturojumu; 3.noteikt uzņēmuma konkurētspēju vietējā tirgū; 4.aprēķināt SIA ,,Narvesen Baltija” finanšu rādītājus un izanalizēt tos; 5.noteikt uzņēmuma SIA ,,Narvesen Baltija” nākotnes perspektīvas; Diplomdarba pirmajā nodaļā „Finanšu analīzes būtība, principi un metodes” teorētiski tiek aplūkoti finanšu analīzes mērķi, veidi, principi, metodes un tās loma uzņēmējdarbībā. Otrajā nodaļā ir raksturots uzņēmuma saimnieciskā darbības analīze. Veikts SIA”Narvesen Baltija” pozicionēšanas pētījums, kā arī apskatīta grāmatvedības uzskaites un tiesisko normu reglamentējošā bāze. Trešajā nodaļā tiek aprēķināti sekojoši uzņēmuma finansiālo darbību raksturojošie rādītāji: likviditāte, maksātspēja un rentabilitāte, bilances vertikālā un horizontālā analīze ,veikta to analīze un novērtējums. Diplomdarba nobeigumā tiek dots uzņēmuma finanšu stāvokļa kopīgais izvērtējums, kā arī izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai un veiksmīgai attīstībai nākotnē.
Atslēgas vārdi saimnieciskā darbība
Atslēgas vārdi angļu valodā economic activity
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 13:43:49