Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Privātās vidējās izglītības iestādes stratēģiskās attīstības alternatīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Strategic Alternatives of Development In Latvia of Private Secondary School"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof., Dr.oec. J.Zvanītājs
Recenzents Asist., Mg.oec. D.Ščeulovs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Privātās vidējās izglītības iestādes stratēģiskās attīstības alternatīvas Latvijā. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses, darbā izmantoti 50 informācijas avoti. Pētījuma mērķis ir analizēt un izvērtēt privātskolas SIA Rīgas ģimnāzija Maksima mācību iestādes darbību, īpašības, atšķirības starp valsts un privātajām skolām un sniegt priekšlikumus uzņēmuma attīstības iespējām. Darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, pētījumu un aprēķinu daļas. To papildina secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, kā arī pielikumi. Pētījuma rezultāti tiek apkopoti 26 tabulās un atspoguļoti 9 attēlos. Analītiskajā daļa tiek veikta SIA Rīgas ģimnāzija Maksima saimnieciskā darbība, izskatīta uzņēmuma pamatinformācija, SVID, finansiālās darbības analīze, noteiktas problēmas. Pētījumu un aprēķinu daļā sniegti risinājumi izvirzītajām uzņēmumā pastāvošajām problēmām, tiek izvērtēta reklāma, tās veidi un galvenie ieguvumi, tiek veikta interneta mājas lapas pilnveidošana un sniegtas aptuvenās izmaksas uzlabošanas iespējām, kā arī novērtētas SIA Rīgas ģimnāzija Maksima sporta zāles uzlabošanas iespējas, inventāra un aprīkojuma iegāde.
Atslēgas vārdi Privātās vidējās izglītības iestādes stratēģiskās attīstības alternatīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic Alternatives of Development in Latvia of Private Secondary School
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 18:41:49