Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Žāvēšanas procesu analīze un AER pielietošanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "The analysis of drying processes and possibilities to use renewable energy resources"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs M.Gedrovičs
Recenzents I.Veidenbergs
Anotācija Maģistra darbu Žāvēšanas procesu analīze un AER izmantošanas iespējas izstrādāja Zane Brice, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta maģistrantūras programmas Vides zinātne otrā kursa studente. Darba izstrādes mērķis ir atrast iespējas samazināt koksnes žāvēšanas temperatūru, izmantojot dažādus žāvēšanas veidus, kā arī izvērtēt enerģijas ieguvi no alternatīvajiem enerģijas ieguves avotiem. Darbā sastāv no darba uzdevuma, 3 anotācijām, ievada, 9 nodaļām un 32 apakšnodaļām, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir veikta Latvijas mežu platību un pieejamās koksnes analīze. Raksturota šī brīža un tuvākās nākotnes situācija attiecībā uz pieejamajiem koksnes resursiem un to apsaimniekošanu. Otrajā nodaļā ir raksturota žāvējamā materiāla žāvēšanas vide un tās raksturīgākie parametri. Trešajā nodaļā tiek apskatītas koksnes raksturīgākās īpašības, to izmaiņas žāvēšanas procesa laikā, kā arī analizēti raksturīgākie žāvēšanas aģenti, to temperatūras un ietekme uz koksnes kvalitāti. Ceturtajā nodaļā ir aplūkotas biežāk izmantotās koksnes žāvētavas, to iedalījums, veidi un konstrukcijas, kā arī žāvēšanas režīmi. Piektajā nodaļā ir raksturota enerģētiskās koksnes produktu patērētāju analīze. Sestajā nodaļā ir koksnes žāvēšanas variantu un konvektīvās žāvēšanas ar žāvēšanas aģenta recirkulāciju aprēķinu analīze. Septītajā nodaļā ir analizēta žāvēšanas laika atkarība no žāvējamā materiāla izmēra, vides un žāvējamā aģenta temperatūras. Astotajā nodaļā ir apskatītas žāvēšanas metodes ar divkārtēju žāvēšanas aģenta uzsildīšanu. Devītajā nodaļā ir analizēta alternatīvo enerģijas ieguves avotu integrācija rūpnieciskajos procesos. Maģistra izstrādāts latviešu valodā un tajā ir 87 lpp., 17 tabulas, 59 attēli un 66 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi kokmateriālu žāvēšana, žāvēšanas process
Atslēgas vārdi angļu valodā wood drying process
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 11:01:09