Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma „Olymp” mārketinga kompleksa pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Marketing mix development project for the service company „Olymp”"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Recenzents Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir „Pakalpojuma uzņēmuma „Olymp” mārketinga kompleksa pilnveidošanas projekts”. Darba mērķis ir izpētīt sporta kluba “Olymp” mārketinga komunikācijas izmantošanu un efektivitāti, kā arī izstrādāt priekšlikumus „Olymp” mārketinga kompleksa pilnveidošanai. Diplomprojekta tiek apskatītas mārketinga kompleksa elementi, viņu nozīme „Olymp” uzņēmumā. Darba analītiskajā daļā darba autors izanalizēja sporta kluba „Olymp” mārketinga kompleksa elementu atbilstību mērķa tirgum. Vispirms tiek raksturots uzņēmuma „Olymp”, piedāvātie pakalpojumi. Tiek noteikts „Olymp” mērķtirgus un izanalizēti četri mārketinga kompleksa elementi uzņēmumā „Olymp” (pakalpojums, cena, sadale un virzīšana tirgū), kā arī veikta uzņēmuma „Olymp” stipro un vājo pušu analīze (SVID analīze). Kā arī tika veikts klientu apmierinātības novērtējums ar sporta klubu izmantojot klientu aptaujas rezultātus. Izmantojot analītiskas daļas rezultātus tika noskaidrotas uzņēmuma „Olymp” mārketinga darbības problēmas. „Olymp” problēmas risinājumus un mārketinga kompleksa elementu pilnveidošanas priekšlikumus darba autors atspoguļoja projekta daļā. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļa darba autors izstrādāja uzņēmuma mājas lapu. Mājas lapa bija izstrādāta lai klientiem būtu vieglāk atrast vajadzīgo informāciju par sporta klubu un lai palielinātu sporta kluba popularitāti. Diplomprojekta darba aizsardzības daļā darba autors novērtēja sporta kluba ”Olymp” darba riskus un aprēķināja to novēršanas pasākumu izmaksas. Lai sasniegt izvirzīto diplomprojekta mērķi, darba rakstīšanas laikā tika izmantotas dažādas pētījuma metodes Ar šo metožu palīdzību tika noskaidrotas un risinātas dažas „Olymp” mārketinga darbības problēmas. Diplomprojekta noslēgumā daļa ir darba autora izvirzīti secinājumi un mārketinga kompleksa elementu pilnveidošanas priekšlikumi. Diplomprojekts sastāv no 77 lapaspusēm, tajā ir izmantoti 27 attēli, 13 tabulas, 2 pielikumi un 20 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi mārketinga vadīšana, mārketinga komplekss, mērķtirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing conduct, marketing complex, purpose market
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 18:47:13