Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Debitoru pārvaldīšanas pilnveidošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā „Improvement of debtors management in an enterprise”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec.K.Gorbunova
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autore: Zane Borozkina. Maģistra darba vadītājs: Kristīne Gorbunova. Maģistra darba temats: Debitoru pārvaldīšanas pilnveidošanas uzņēmumā. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 108 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 28 tabulas, darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darbā ir izmantoti 35 bibliogrāfiskie avoti, no kuriem 34 ir latviešu valodā. Maģistra darba mērķis: Maģistra darba mērķis ir uz uzņēmuma AS Baltijas Izaugsmes Grupa finanšu datu analīzes, kā arī speciālās ekonomiskās literatūras pamata definēt pastāvošās debitoru pārvaldīšanas problēmas un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbā ir izvirzītas problēma, kas saistītas ar debitoru pārvaldīšanu uzņēmumā un izstrādāti priekšlikumi, kas sniedz iespēju uzņēmuma praksē pielietot šos priekšlikumus, uzlabot uzņēmuma kredītportfeļa kvalitāti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Borozkina Z. Nosaukums: Maģistra darba Vadītājs Gorbunova K. Datorsalikums Rīga: RTU, 2011. 108 lpp.
Atslēgas vārdi Debitori
Atslēgas vārdi angļu valodā Debitoru pārvaldīšana
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2011 17:19:41