Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu ziemas dienesta optimizācijas iespējas” („Kantora ielas posma rekonstrukcija Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Optimization Possibilities of Road Winter Service” („Reconstruction of Kantora Street in Riga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā "Ziemas dienesta optimizācijas iespējas" tiek izpētīta Latvijas ziemas dienesta darbība. Darbā tiek izvērtēti normatīvie dokumenti, tehnoloģiskās darbības un informācijas apmaiņa. Lai varētu izvērtēt Latvijas ziemas dienesta optimizācijas iespējas tiek iepazīta un raksturota ārvalstu ziemas dienesta pieredze. Tiek noskaidrotas Latvijas ziemas dienesta problēmas un salīdzinot ar ārvalstu pieredzi tiek noteikti to risinājumi. Darba rezultātā tiek veikta ceļu meistaru anketēšana, lai noskaidrotu viņu viedokli ziemas dienesta uzlabošanā un tās analīze. Inženierprojektā "Kantora ielas posma rekonstrukcija Rīgā" izstrādāta Rīgas pilsētas Kantora ielas rekonstrukcija posmā no Brūkleņu ielas līdz Imulas ielai. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā posmā. Būvprojekta risinājums paredz NP14 normālprofila pielietošanu, esošo autobusu pieturu rekonstrukciju un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši Latvijas Valsts standarta prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 900m. Esošā intensitāte 3 171 automašīnas diennaktī. Aprēķina gada vidējā diennakts intensitāte - 4 458 automašīnas diennaktī. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini tika izpildīti, ievērojot Latvijas Valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienot inženierprojekta izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: izpētes un aprēķinu daļa - 163 lpp 12 rasējumi 31 tabulas 35 attēli 37 izmantotie literatūras avoti
Atslēgas vārdi Ceļu ziemas dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Road winter service
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2011 18:38:44