Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Energoelektronikas iekārtu aktīvo filtru izpēte un izstrāde harmonisko kropļojumu samazināšanai un jaudas koeficienta uzlabošanai"
Nosaukums angļu valodā "Research and development of power electronic active filters for supression of harmonic distortion and power factor correction"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs O.Krievs
Recenzents
Anotācija Šis maģistra darbs ir veltīts energoelektronikas iekārtu aktīvo filtru izpētei un izstrādei harmonisko kropļojumu samazināšanai un jaudas koeficienta uzlabošanai. Tā ietvaros ir apskatītas elektroiekārtu elektromagnētiskās savietojamības prasības, veikta aktīvo filtru klasifikācija un izstrādāta momentānās aktīvās un reaktīvās jaudas teorijā balstīta paralēlā aktīvā filtra vadības metode ar histerēzes strāvas regulatoru un telpas vektora modulāciju. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīti standarti, kas nosaka ierobežojumus patērējamās strāvas harmoniskajam sastāvam un noteiktas nelineārās slodzes, kas rada harmoniskos kropļojumus. Otrajā nodaļā veikta aktīvo filtru spēka shēmu, harmonisko kropļojumu mērīšanas un harmonisko komponenšu atdalīšanas metožu klasifikācija. Trešajā nodaļā ir aplūkots momentānās aktīvās un reaktīvās jaudas teorijas matemātiskais pamatojums. Ceturtajā nodaļā ir izstrādāta paralēlā aktīvā filtra histerēzes strāvas vadības metode. Piektajā nodaļā ir doti izstrādātās paralēlā aktīvā filtra sistēmas modelēšanas rezultāti, MATLABSIMULINK vidē, kas pierāda, ka izstrādātais aktīvais filtrs spēj samazināt nelineāras slodzes strāvas harmoniskos kropļojumus, vienlaicīgi uzlabojot jaudas koeficientu. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur: 96 lapaspuses, 73 attēlus, 87 formulas, 6 tabulas un 48 izmantotos informācijas avotus.
Atslēgas vārdi paralēlais aktīvais filtrs, harmonisko kropļojumu samazināšana, jaudas koeficienta uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā shunt active power filter, suppression of harmonic distortion, power factor correction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 11:07:32