Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Sākotnējā ietekme uz vidi novērtējuma analīze un attīstības perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and development of initial environmental impact assessment in Laiva"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs J.Pubule
Recenzents I.Dzene
Anotācija Bakalaura darba „Sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma analīze un attīstības perspektīvas Latvijā” autors ir Mārtiņš Tārs. Šī darba mērķis ir izstrādāt ietekmes vērtēšanas vadlīnijas biogāzes staciju projektēšanai un būvniecībai. Darbs kopumā sastāv no 5 veicamiem uzdevumiem: 1. darba ietvaros apskatīt ietekmes uz vidi novērtējuma principus; 2. veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras Latvijā analīzi; 3. veikt sākotnējā izvērtējuma analīzi Eiropas savienībā un salīdzināt to ar Latvijas pieredzi. 4. izstrādāt kritērijus biogāzes staciju ietekmes uz vidi novērtējumam; 5. izstrādāt vadlīnijas un aprakstīt izstrādātos kritērijus sākotnējā izvērtējuma veikšanai biogāzes ieguves projektu īstenošanai. Darbs sastāv no 5 nodaļām un no 17 apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā tiek runāts vispārīgi par ietekmes uz vidi novērtējuma attīstību, kā arī tā mērķiem un uzdevumiem. Otrajā nodaļā jau tiek analizēta ietekmes uz vidi novērtējuma sistēma Latvijā, kā arī sākotnējā izvērtējuma loma tajā, atklājot būtiskākās nepilnības. Trešajā nodaļā tiek runāts par sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veidiem un atšķirībām Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ceturtajā nodaļā uzsvars ir likts uz biogāzes ražošanas esošajiem un potenciālajiem projektiem Latvijā, atklājot arī to būtiskākās ietekmes uz vidi. Piektajā nodaļā beigās, balstoties uz iepriekš noteiktajām biogāzes ražotņu ietekmēm uz vidi, ir dota darba autora izstrādātas vadlīnijas sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai biogāzes projektiem Latvijā. Darba nobeigumā ir doti secinājumi. Bakalaura darbs sastāv no 60 lapaspusēm, 3 tabulām un 13 attēliem. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti, pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi IVN ; Biogāze
Atslēgas vārdi angļu valodā EIA ; Biogas
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2011 13:23:03