Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Ekonomiskās krīzes ietekme uz SIA „Nittis” finanšu rādītājiem"
Nosaukums angļu valodā "The Impact of the Economic Crisis on “Nittis” Ltd. Financial Results"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba temats ir Ekonomiskās krīzes ietekme uz SIA NITTIS finanšu rādītājiem. Diplomdarba mērķis ir veicot SIA NITTIS finanšu analīzi, novērtēt tās pēdējo 4 gadu darbības rezultātus krīzes ietekmē, izvērtēt veikto pasākumu lietderību uzņēmuma finansiālās stabilitātes un attīstības nodrošināšanai; izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apkopot un izpētīt teorētiskos materiālus finanšu analīzē; 2. Analizēt SIA NITTIS finanšu rādītājus par laika periodu no 2006. līdz 2010.g.; 3. Izpētīt uzņēmuma mārketinga un finanšu resursu vadības sistēmu analizējamā periodā; 4. Novērtēt finanšu rādītāju izmaiņu cēloņus un to ietekmi uz NITTIS darbības efektivitāti; 5. Sagatavot priekšlikumus uzņēmuma darbības stabilizācijai. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām: Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts SIA NITTIS raksturojums, uzņēmuma darbības veids un organizatoriskā struktūra. Diplomdarba otrajā daļā tiek apskatīti SIA NITTIS iekšējā un ārējā ietekmes vide, kā arī veikta uzņēmuma SVID mārketinga analīze. Diplomdarbā veiktā analīze tiek turpināta ar uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi, likviditātes, maksātspējas un rentabilitātes rādītāju analīzi, pamatojoties uz uzņēmuma bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina datiem par attiecīgo pētījuma periodu. Uz diplomdarba iegūto rezultātu pamata uzņēmuma vadība var veidot turpmākās stratēģijas plānu, sekot turpmākām finanšu rādītāju izmaiņām. Diplomdarba apjoms ir 60 lpp., tas ietver 26 tabulas, 24 attēlus un 21 formulu. Darba izstrādei ir izmantoti 38 informācijas resursu un literatūras avoti. Diplomdarbam ir 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi finanšu analīze; mazumtirdzniecība;
Atslēgas vārdi angļu valodā finansial analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 21:33:49