Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iekšzemes muitas kontrole MKP „Rēzekne-2” "
Nosaukums angļu valodā "Domestic Customs Controls in the Customs Control Point “Rezekne-2” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs P.Grigalis, VID MKP „Rēzekne-2” muitas maiņas vadītājs
Recenzents A. Gulbis, RTU praktiskais docents, Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba darba tēma ir Iekšzemes muitas kontrole MKP Rēzekne-2. Diplomdarba mērķis ir veikt analīzi par MKP Rēzeknes-2 muitas darba organizāciju un vadīšanu, kuras pilnveidošana var pozitīvi ietekmēt muitas kontroles pasākumu veikšanu MKP Rēzekne-2, kā arī izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti pētījuma uzdevumi: 1. Izpētīt spēkā esošo likumdošanu par muitas darbību; 2. Noteikt svarīgākos normatīvos dokumentus par muitas kontroles pasākumu veikšanu; 3. Sniegt MKP Rēzekne-2 vispārējo raksturojumu; 4. Analizēt galvenos virzienus efektīvai darba un kontroles uzlabošanai MKP Rēzeknes-2; 5. Sniegt priekšlikumus darba uzlabošanai un pilnveidošanai. Diplomdarbs sastāv no 5 daļām, 60 lappusēm, kuras ietver 4 attēlus, 5 tabulas. Ir pievienoti 11 pielikumi. Darbā izmantoti 20 literatūras avoti. Darba pirmajā daļā tiek pētīts Latvijas muitas izveidošanās un attīstības process. Darba otrajā daļā tiek pētītas Latvijas muitas funkcijas Eiropas Savienībā un svarīgākie likumdošanas akti muitas jomā. Darba trešajā daļā tiek pētīts MKP Rēzekne-2 vispārējais raksturojums un muitas procedūru struktūra un dinamika. Darba ceturtajā daļā tiek pētīts darba organizācijas un vadība analīze. Darba piektajā daļā tiek pētīts darba organizācijas un vadības pilnveidošanas virziens. Darba nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi.
Atslēgas vārdi "Iekšzemes muitas kontrole MKP Rēzekne-2 "
Atslēgas vārdi angļu valodā "Domestic Customs Controls in the Customs Control Point Rezekne-2 "
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2011 09:22:41