Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas kredītportfeļa kvalitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Credit portfolio quality improvement project for a commercial bank"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., prof. N.Lāce
Anotācija Autore: Anastasija Ignatova Diplomprojekts: Komercbankas kredītportfeļa kvalitātes paaugstināšanas projekts Diplomprojekta vadītājs: Mg.oec., Prakt.doc. Nadežda Semjonova Diplomprojekta izstrādes mērķis: Diplomprojekta izstrādes mērķis ir izanalizēt pētāmā objekta Komercbankas faktisko stāvokli, atklāt esošās ar kredītportfeli saistītās problēmas un piedāvāt risinājumus identificēto problēmu likvidēšanai vai to ietekmes mazināšanai Diplomprojekta struktūra un apjoms: Diplomprojekts izstrādāts no piecām daļām analītiskā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības un grafiskā daļa. Darbs sastāv no 60 lpp., tajā ir ietvertas 22 tabulas, 24 attēli, 7 pielikumi, izmantoti 24 dažādi literatūras avoti Diplomprojekta saturs: Darba ietvaros izpētīta Komercbanka, tās darbības virzieni un darba organizācija, analizēti Komercbankas ekonomiskie un finanšu rādītāji. Uz iegūto datu bāzes identificētas problēmas, kuru risināšanai piedāvāti dažādi priekšlikumi. Darba ietvaros secināts, ka kredītportfeļa kvalitātes uzlabošana iespējama dažādos veidos, tai skaitā, bet ne tikai stingri regulējot darba procesu ar nedrošiem kredītiem, palielinot procentu ienākumus un kredītportfeļa apmēru.
Atslēgas vārdi Banka, kredīti, kredītportfelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank, loans, credit portfolio
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 21:49:32