Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu ietekme uz ekonomisko attīstību Latvijas Republikā"
Nosaukums angļu valodā "Tax Impact to Economic Development in the Republic of Latvia"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba Nodokļu ietekme uz ekonomisko attīstību Latvijas Republikā mērķis ir noteiktu priekšlikumu izstrāde nodokļu administrēšanas uzlabošanai esošās Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas ietvaros. Mērķa sasniegšanai maģistra darba rakstīšanas procesā tiek risināts sekojošais uzdevumu kopums: pētījuma tēmas literatūras vākšana, pētīšana un apkopošana, esošās nodokļu aprēķināšanas un administrēšanas prakses pētīšana Latvijas Republikā, panākumu un trūkumu noskaidrošana nodokļu uzskaites un nodokļu aplikšanas organizācijā un metodikā, priekšlikumu izstrāde nodokļu administrēšanas mehānisma pilnveidošanai Latvijas Republikā. Pētījuma procesā tiek izmantota Valsts ieņēmumu dienesta statistikas informācija un Finanšu ministrijas dati, kura atspoguļota nodokļu aplikšanas dokumentos, nodokļu pārbaužu materiāli par periodu no 2007.gada līdz 2010.gadam, nodokļu izziņas un normatīvā literatūra Kā arī portālā www.visidati.lv tika ievietota anketa un ar, kuras palīdzību tika apkopoti dati par progresīvā ienākuma nodokļa ieviešanas iespējas Latvijā. Galvenās maģistra darba pētījuma metodes ir: Latvijas Republikas nodokļu sistēmas evolūcijas pētīšana, esošās nodokļu sistēmas materiālu apkopošana, kā arī nodokļu ietekme uz valsts ekonomisko attīstību. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta nodokļu rašanās un to attīstība, nodokļu sistēma neatkarīgajā Latvijas Republikā un PSRS, kā arī nodokļu sistēma Latvijas Republikā šobrīd. Otrajā daļā tiek analizētas nodokļu izmaiņas makroekonomiskās situācijas ietekmē, tiešo nodokļu loma ekonomikā un netiešo nodokļu loma makroekonomikā. Trešajā daļā tiek apskatīts progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tā ieviešanas iespējas Latvijā. Ceturtajā daļā tiek skatīta mazo un vidējo uzņēmuma raksturojums un tā loma Latvijas ekonomikā. Maģistra darba nobeiguma daļā veikta mazo un vidējo uzņēmuma raksturojums un tā loma Latvijas ekonomikā. Darbs sastāv no 89 lappusēm tajā ir 7. tabulas un 21. attēli.
Atslēgas vārdi Nodokļi, ekonomiskā attīstība Latvijā, mazie un vidējie uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxes, economic development Latvian, small and medium-sized enterprises
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 11:51:17