Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kokapstrādes uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Profitability improvement project for a woodworking company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta darba vadītājs: RTU Mag.oec., lekt. Ieva Andersone Diplomprojekta temats: „Kokapstrādes uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts” Diplomprojekta apjoms: 78 lapas, 36 attēls, 22 tabulas un 13 formulas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: 1.daļā autore veic uzņēmuma saimnieciskās darbības un finansiālo rādītāju analīzi un iesaka trīs priekšlikumus rentabilitātes rādītāju paaugstināšanai. 2. daļā autore piedāvā realizēt saplākšņu pārstrādes ražotnes pilnveidošanas projektu. Ieviešot šo projektu tiks uzstādītas jaunas tehnoloģiskās iekārtas, kā arī notiks ēkas būvniecība. Uzņēmuma personāla izmaksu samazināšanai autore iesaka pielietot laika darba samaksas metodi strādnieku algu aprēķināšanā. Diplomprojektā tiek analizētas mārketinga aktivitātes un tiek izstrādāts rīcības plāns reklāmas pasākumu īstenošanai 12 mēnešiem. 3.daļā autore izmantojot OLAP metodi analizē uzņēmuma grāmatvedības datus. 4.daļā tiek izstrādāts Darba un vides aizsardzības risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu plāns ar izmaksām. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: S.Šicāne Kokapstrādes uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / I.Andersone – datorsalikums – Rīga: RTU, 2011. – 78 lpp.
Atslēgas vārdi Kokapstrādes uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Profitability improvement Project for a woodworking company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 00:51:24