Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for using alternative energy sources”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Profesore M.Šenfelde
Recenzents Asoc. prof. L.Ādamsone
Anotācija Dotais darbs ir pasaules un Latvijas enerģētikas sektora analīze un Latvijas enerģētikas sektora attīstības iespējamo variantu analīze un salīdzinājums. Tā nosaukums ir Alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas iespējas Latvijā. Darba mērķis ir valsts enerģētikas sektora attīstības stratēģijas izveide, kurā jāietilpst attīstības virzienu vadlīnijām un valsts atbalsta mehānismiem. Mērķa sasniegšanai bija kā uzdevumi tika izvirzīti: kvantitatīvo datu apkopošana par energoresursu patēriņu un ražošanu pasaulē un Latvijā, Eiropas Savienības mērķu analīze attiecībā uz enerģētiku, dažādu alternatīvo energoresursu veidu un to finansiālā analīze un iespējamo valsts līmeņa atbalsta mehānismu izstrāde. Darbs sastāv no divām daļām, astoņām nodaļām un astoņām apakšnodaļām kopā 52 lpp. Pirmajā darba daļā tiek apskatītas Latvijas un pasaules enerģētikas sektora tendences, līdzšinējo darbību efektivitāte un ir sniegts alternatīvu energoresursu tehnoloģiju apraksts. Darba otrajā daļā tiek veikta investīciju analīze iespējamās tehnoloģijās, kā arī izveidotas valsts atbalsta iespējamās vadlīnijas. Vizuālai datu un tehnoloģiju pārskatāmībai darbā ir izmantoti 15 attēli un 14 tabulas. Rezultātā ir secināts, ka valstī visizdevīgāk ir atbalstīt vēja enerģijas un biomasas izmantošanu enerģētikas sektorā to ekonomiskā lietderīguma dēļ. Kā atbalsta mehānisms enerģētikas sektoram būtu nepieciešama bezprocentu kredītu izsniegšana, likumdošanā paredzēta saimnieciskās darbības atskaišu publicēšana tiem projektiem, kuri prasa valsts atbalstu, dotās informācijas pakešu izdalīšana jauniem tirgus dalībniekiem un enerģētikas sektora infrastruktūras atjaunošana.
Atslēgas vārdi Latvija, resursu ierobežotība, biomasa, hidroenerģija, saules enerģija, vēja enerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvia, biomass, hydroenergy, solar energy, wind energy, resource limitedness
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 12:27:59