Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Latvijas vietējo minerālo materiālu pielietošana ceļu būvē„ („Jelgavas ielas rekonstrukcija no Dagdas ielas līdz Stacijas ielai Ludzā”)
Nosaukums angļu valodā „Latvia`s Local Mineral Material Use in Road Construction” („Reconstruction of Jelgavas Street Section from Dagdas Street to Stacijas Street in Ludza”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Šī darba tēma ir Latvijas vietējo minerālo materiālu izmantošana ceļu būvē. Darba autors ir Aivars Grāvītis. Bakalaura darba mērķis ir veikt lokālo minerālo materiālu izpēti un salīdzinājumu, kā arī pierādīt, ka ir iespējama to izmantošana ceļu būvē. Darba risināmie uzdevumi, kas tiek izvirzīti, pamatojoties uz diplomdarba mērķi, ir formulēti darba ievada daļā. Darba izstrādāšanā ir izmantota vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie preses materiāli, nepublicētie materiāli - SIA būvfirma „Ceļi un tilti" karjeru pārskati, kā arī interneta resursi. Darba ietvaros tika veikts pētījums, kura mērķis ir pierādīt, ka vietējo minerālo materiālu izmantošana ceļu būvē ir iespējama to labās kvalitātes dēļ. Pētījums tiek veikts SIA būvfirma „Ceļi un tilti" sertificētā laboratorijā, darbam nepieciešamo informāciju palīdz analizēt nozares speciālisti -laboratorijas vadītājs, karjeru iecirkņa vadītājs. Bakalaura darba apjoms ir 51 lapaspuse. Tas sastāv no 7 nodaļām un 25 apakšnodaļām, kā arī ietver 9 tabulas, 6 laboratorijas tabulas pielikumā, 10 attēlus. Inženiera darbs sastāv no 95 lapaspušu paskaidrojošās daļas, kurā ietilpst 18 attēli, 18 tabulas un 17 rasējumu lapas. Darbā veikta Ludzas pilsētas Jelgavas ielas posma no Dagdas līdz Stacijas ielu esošās situācijas analīze. Izvērsti prognozējamās satiksmes intensitātes un inženierģeoloģisko apstākļu rādītāji. Veikti ceļa trases pārbaudes darbi, ietverot infrastruktūras attīstības tendences. Darbā izstrādāta rekonstrukcijas projekta daļa rasējumos un veikts Jelgavas ielas posma rekonstrukcijas darbu norises pilns apraksts, veikti darba izmaksu aprēķini, kā arī izvērtēti darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā.
Atslēgas vārdi minerālie;materiāli;ceļu;būvē
Atslēgas vārdi angļu valodā Local;Mineral;Materials;Road;Construction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 18:04:38