Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmuma mārketinga pasākumu projekts"
Nosaukums angļu valodā "Marketing activities project for a commercial and service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.V.Didenko
Anotācija Diplomprojekta autore: Ņečajeva M. (2011.) Diplomprojekta tēma: Tirdzniecības un pakalpojuma uzņēmuma mārketinga pasākumu projekts. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt mārketinga pasākumu projektu uzņēmuma SIA Vezaro darbībai, noteicot uzņēmuma attīstības iespējas un saplānojot aktivitātes uzņēmuma darbības uzlabošanai, pamatojoties uz uzņēmuma darbības analīzi. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība, ar mērķi noteikt to stipras un vājas puses. Projekta daļā tiek izvirzīti un aprakstīti uzņēmuma darbības uzlabošanas priekšlikumi kas saistīti ar interneta veikala izveidošanu, sociālo tīklu izmantošanu klientu piesaistei un lojalitātes programmas izveidošanu. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīta interneta lapas izveidošana, izmantojot programmu MS FrontPage. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēti uzņēmuma pastāvošie darba riski un piedāvāti pasākumi to samazināšanai un novērošanai. Grafiskajā daļā tiek apkopoti autores izstrādāti attēlojošie materiāli. Izmantotas pētījumu metodes: teorētiskās izpētes metodes, analīzes un salīdzināšanas metode, un interneta resursu izmantošana. Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 26 att., 22 tab., bibliogrāfija 23 avoti latviešu,1 angļu un 1 krievu valodā.
Atslēgas vārdi mārketinga projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 10:08:39