Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Imigrācijas un emigrācijas pakalpojumu vadīšana uzņēmumiem"
Nosaukums angļu valodā "Immigration and emigration services management in companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes uzņēmējdarbības un vadības akadēmiskā bakalaura studiju programmas studente Kristīne Rozentāle. Bakalaura darba tēma ir Imigrācijas un emigrācijas pakalpojumu vadīšana uzņēmumiem. Bakalaura darba apjoms: 82 datorsalikuma lappuses. Darbs sastāv no 2 nodaļām un vairākām apakšnodaļām. Darbā ir ietverti 36 attēli un 9 tabulas. Bibliogrāfiskā sarakstā iekļauti 19 izmantotās literatūras avoti. Darba mērķis ir izpētīt imigrācijas un emigrācijas pakalpojumu vadīšanu uzņēmumiem. Bakalaura darba izvirzītā mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Analizēt teorētisko literatūru par vadīšanas procesiem. 2. Analizēt teorētisko literatūru par motivāciju. 3. Analizēt statistikas datus par migrācijas procesiem. 4. Novērtēt uzņēmuma iekšējo struktūru. 5. Novērtēt uzņēmuma klientu viedokli par pakalpojumu vadīšanas kvalitāti. 6. Apkopot pētījumā iegūtos rezultātus. 7. Izstrādāt secinājumus. 8. Izvirzīt priekšlikumus. Pirmajā daļā autore apraksta migrācijas tendences Latvijā, šo procesu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Ir apskatīta vadīšanas būtība, tās pamatfunkcijas. Tiek aprakstīts personāla motivācijas jēdziens, tā procesi un biežāk izmantotie un pieminētie motivācijas teorijas modeļi. Darba otrajā daļā tiek sniegts vispārējs uzņēmuma raksturojums tā vēsture, mērķis, darbības raksturojums, aprakstīta uzņēmuma SIA X piedāvāto pakalpojumu veidi, pakalpojumu vadīšanas kvalitātes pētījuma analīzes dati. Autore izvirzīja priekšlikumus par to, kādas ir iespējas uzlabot uzņēmuma SIA X darbību.
Atslēgas vārdi Imigrācijas pakalpojumi; emigrācijas pakalpojumi; pakalpojumu vadīšana uzņēmumiem
Atslēgas vārdi angļu valodā Immigration services; emigration services; services management to companies
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 16:00:12