Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ēku celtniecība un ekspluatācija augsta gruntsūdens līmeņa gadījumā"; inženierprojekts "Trīsstāvu dzīvojamā ēka ar autostāvvietu Jūrmalā"
Nosaukums angļu valodā "House Building and Maintenance in Case of High Groundwater"; Engineering Design Project "Three-storey Dwelling House with Parking in Jūrmala"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Noviks
Recenzents A.Muraško
Anotācija Bakalaura darbs ĒKU CELTNIECĪBA UN EKSPLUATĀCIJA AUGSTA GRUNTSŪDENS LĪMEŅA GADĪJUMĀ. Bakalaura darba mērķis ir rast iespējami labākos un efektīvākos risinājumus augsta gruntsūdens ietekmes novēršanai uz ēku būvniecību un ekspluatāciju, tā mazināšanai vai pilnīgai likvidācijai, kā arī iepazīties ar būvniecību augsta gruntsūdens apstākļos, dažādiem hidroizolācijas veidiem un materiāliem. Darbā tiek aplūkotas arī tādas būvniecībā nevēlamas gruntsūdens izraisītas iedarbes kā: gruntsūdens agresivitāte, grunts sēšanās gruntsūdens līmeņa straujas pazemināšanās dēļ un to ietekme uz pamatiem, gruntsūdens izraisītais hidrostatiskais spiediens, Bakalaura darbā ir 44 lappuses, 26 attēli, 2 tabulas. Inženierprojekts 3. - STĀVU DZĪVOJAMĀ ĒKA AR PAZEMES AUTOSTĀVVIETU JŪRMALĀ. Inženierdarba mērķis ir izstrādāt izvēlētā objekta šādas daļas: Arhitektūra, objekta vispārtehniskais raksturojums, ģenerālais plāns, konstruktīvais izpildījums, pielietotā apdare, siltumtehniskie parametri, ugunsdrošības jautājumi; Inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie raksturojumi un risinājumi; Atsevišķu konstruktīvo elementu kontrolaprēķini, dimensiju pārbaudes; Būvdarbu veikšanas organizācija: situācijas izvērtējums, būvlaukuma plāns, darbu sagatavošanas apraksts un procesu shēmas, materiālu piegāde un grafiki, darbaspēka un būvmašīnu kustības nodrošinājums (grafiki), darbu tehnoloģija, kalendārais plāns; Objekta ekonomiskie rādītāji tāmju aprēķini; Darba aizsardzība un drošības tehnika, ugunsdrošības pasākumi objektā, vides aizsardzība; Inženierdarbā ir 117 lappuses, 11 lielformāta A1 rasējumi, 4 pielikumi, koptāme un lokālās tāmes uz 21 lapas.
Atslēgas vārdi Augsts gruntsūdens līmenis
Atslēgas vārdi angļu valodā Hohen Grundwasserstand
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.09.2011 11:56:27