Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Mazumtirdzniecības veikals Krāslavā"
Nosaukums angļu valodā "Retail shop in Krāslava"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents Ģ.Bērziņš
Anotācija Inţenierprojekta darbs: Mazumtirdzniecības veikals, Krāslavā, Āronsona ielā7/9 un Siena ielā 41. Minētais objekts ir izvēlēts projektēšanai, ņemot vērā veikalu trūkumu Krāslavas Dienvidu daļā, kur dzīvo vairāk nekā 30% pilsētas iedzīvotāju un ir 1 skola un 1 pirmskolas izglītības iestāde. Veikala būvniecība Krāslavā ne tikai uzlabos infrastruktūru vietā, kur paredzēts uzbūvēt veikalu, bet arī radīs jaunas darba vietas, kas Krāslavā, kur bezdarba līmenis novadā pārsniedz 22%, ir būtisks ieguvums. Mazumtirdzniecības veikala ēka sastāv no divām konstruktīvi atšķirīgām daļām- vienstāva daļas, kurā izvietota tirdzniecības zāle un divstāvu daļas, kurā izvietotas palīgtelpas, veikala ekspluatācijas nodrošināšanai. Būvapjoma nesošās konstrukcijas ir dzelzsbetona-metāla karkass, kas sastāv no šķērsrāmjiem. Ēkas sienu norobeţojošās konstrukcijas veidotas no sendvičtipa paneļiem, kas piestiprināti pie nesošajām dzelzsetona kolonnām, savukārt jumta norobeţojošās konstrukcijas no profilēto metāla lapu iesuguma (jumts siltināts), kas piestiprinātas pie metāla kopnēm. Darba izstrādē ietverti: projektēšanas izejas dati; arhitektūras, ugunsdrošības un inţenierkomunikāciju risinājumi ēku kompleksam; galveno būvkonstrukciju aprēķins, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, kā arī ēkas būvniecības tāmes; vides un darba aizsardzība objektā. Būvdarbu kalendārais plāns izstrādāts 19 nedēļām, ar maksimālo strādnieku skaitu būvlaukumā – 24. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā, grafiskā daļā izstrādāta ar datorprogrammu Autocad.. Grafiskā daļa sastāv no 9 A1 rasējumu lapām.
Atslēgas vārdi mazumtirdzniecības veikals Krāslavā
Atslēgas vārdi angļu valodā retail shop Kraslava
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 12:58:25