Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Biodegvielas attīstības iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Biofuel development opportunities in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. Dr.oec. T.Tambovceva
Recenzents Lekt. Mg.oec. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba autors: Jevgenijs Leontjevs Bakalaura darba zinātniskais vadītāja: Dr. oec., asoc. prof. Tatjana Tambovceva Bakalaura darba tēma: Biodegvielas attīstības iespējas Latvijā Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darba apjoms: 58 lpp. ar 11 tab., 10 att. un 2 pielikumiem. Darba analītiskā daļa sastāv no 5 nodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no 7 nodaļām. Bakalaura darba veidošanai tika izmantoti 35 informācijas avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autors secināja, ka Latvijā ir daudz priekšnoteikumu sekmīgai biodegvielas attīstībai. Materiāla un analīzes pārskati ļāvuši atrast vairākus ierobežojošus faktorus un izanalizēt iespējamus uzlabošanas pasākumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Leontjevs J. Biodegvielas attīstības iespējas Latvijā: Bakalaura darbsZinātniskā vadītāja Tambovceva T. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011.-58 lpp.
Atslēgas vārdi biodegviela, biodīzeļdegviela, attīstības iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā biofuel, biodiesel, development opportunities
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 15:06:21