Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Dzīvojamo māju renovācijas ekonomiskais pamatojums"
Nosaukums angļu valodā "The economic justification of residential houses renovation "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Ļ.Kohane
Recenzents Mg.oec. V.Valainis
Anotācija Diplomprojekts ir rakstīts par tēmu Dzīvojamo māju renovācijas ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekts sastāv no 4 daļām: Analītiskās, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļas. Tā izstrādāšanas gaitā tika pētīta vispārīgā ekonomiskā situācija valstī, kā arī apskatīta būvniecības un nekustamā īpašuma nozare. Noskaidrota kas ir renovācija un kādi ir renovācijas veidi. Sīkāk apraktīta renovācijas gaita un kādi ieguvumi ir no dzīvojamo māju renovācijas. Lai varētu veikt analīzi kā pētāmais objekts tika izvēlēta 103.sērijas dzīvojamā māja Rīgas rajonā. Kā ievads projektu aprēķinu daļai kalpo sīkāks dzīvojamo māju sēriju apskats, kā arī sniegts 103.sērijai vispārējs tehniskais raksturojums, uz kā pamata tiek analizēts fasādes, bēniņu un cokolstāva renovācijas ekonomiskais pamatojums un aprēķināts ietaupījums, kāds varētu veidoties siltinot šo māju. Tehnoloģiskajā daļā autors sniedza ieskatu par iespējamiem siltināšanas materiāliem, kurus pielietoja aprēķinu daļā. Savukārt pēdējā daļā ir sniegts ieskats par pēdējo gadu statistikas rādītājiem darba aizsardzības jomā, kā arī likumdošanu. Tika apskatīti iespējamie darba aizsardzības pārkāpumi, respektīvi iespējamās gūtās traumas un kā izbēgt no šādām situācijām. Kopumā diplomprojektā analīzei ir izmantoti 26 attēli, 14 tabulas un 68 formulas.
Atslēgas vārdi Renovācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Renovation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2011 18:33:22