Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma dibināšanas ekonomiskais pamatojums"
Nosaukums angļu valodā "Economic feasibility for a startup company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
Recenzents Pr.doc. Mg.oec. I.Ezera
Anotācija Bakalaura darbs ietver 63 lapas, 21 tabulu un 5 attēlus. Bakalaura darbā ir izstrādāts uzņēmuma dibināšanas ekonomiskais pamatojums. Darba analītiskajā daļā ir aplūkotas uzņēmējdarbības īpašības Latvijas Republikā, reģistrācijas kārtība, izmaksas un peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmas. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek veikta uzņēmējdarbības veida izvēle un peļņas plānošana suņu frizētavai. Lai veikt aprēķinu, bakalaura darbā tiek noteikts uzņēmuma apgrozījums, patērētāju daudzums, pamatlīdzekļi un uzņēmuma izmaksas. Pētījumu daļā izstrādāts uzņēmuma naudas plūsmas plāns, kā arī iespējas noguldīt iegūto peļņu lai tas nes lielākus ieņēmumus suņu frizētavai. Bakalaura darba beigās ir secinājumi par pētījumiem un aprēķiniem. Tiek apkopoti darbā veiktie pētījumi un to pamatā izstrādāti priekšlikumi suņu frizētavas uzņēmuma darbībai. Darba mērķis ir izvērtēt Latvijas republikas komercdarbības formas un noteikt izdevīgāko veidu suņu frizētavas darbībai. Kopumā darbā tiek izmantoti 25 literatūras un interneta avoti.
Atslēgas vārdi uzņēmuma dibināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā startup company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 17:42:54