Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu ietekme uz sociāli ekonomisko vidi Krāslavas novadā"
Nosaukums angļu valodā „Impact of the ESF co-financed projects on the social and economic environment in Krāslava district”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektors U.Kamols
Recenzents
Anotācija Lienes Leikumas bakalaura darba tēma ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu ietekme uz sociālekonomisko vidi Krāslavas novadā. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām kurās tiek apskatīts gan teorētiskais materiāls par Eiropas Savienības struktūrfondiem un Krāslavas novadu, gan analīze par Eiropas Sociālā fonda realizēto projektu ietekmi uz sociālekonomisko vidi Krāslavas novadā, kā arī novada iedzīvotāju viedoklis par izmaiņām sociālekonomiskajā vidē un Eiropas Sociālā fonda nozīmi. Lai teorētiskā un analītiskā informācija būtu uzskatāmāka, darbā ir iekļautas 2 formulas, 13 attēli un 3 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 57 lapas. Izpētot un apkopojot datus par Eiropas Sociālo fondu un tā līdzfinansētajiem projektiem tika novērota to pozitīva ietekme uz sociālekonomisko vidi Krāslavas novadā. Līdz ar to tika pierādīta bakalaura darbā izvirzītā hipotēze par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu pozitīvo ietekmi uz sociālekonomisko vidi Krāslavas novadā. Izstrādājot un analizējot līdzfinansēto projektu ietekmi uz sociālekonomisko vidi tika pamanīti arī trūkumi, kuri būtu jānovērš veiksmīgākai turpmākai novada attīstībai. Galvenais ieteikums būtu Krāslavas novada domei izstrādāt precīzāku Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma piesaistes politiku, kā arī algot profesionālākus darbiniekus jaunu projektu izstrādāšanai lielākā skaitā kā līdz šim. Tā pat arī būtu ieteicams turpināt realizēt projektus, kas ir paredzēti visa novada teritorijai, gan attālākajos lauku pagastos, gan novada centrā, kas rada pozitīvu ietekmi uz vienlīdzīgas sociālekonomiskās vides veidošanu. Bakalaura darbs var tikt izmantots par vispārīgu Krāslavas novada sociālekonomiskās vides aprakstošu materiālu, kā arī par informācijas avotu un ideju ģenerēšanas bāzi jaunu projektu izstrādei.
Atslēgas vārdi Eiropas Sociālais fonds; sociālekonomiskā vide; Krāslavas novads; Eiropas Savienība; struktūrfondi
Atslēgas vārdi angļu valodā European Social Fund ; socio-economic environment ; Kraslava district; European Union;
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.03.2012 12:14:28