Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Detaļu kvalitātes pilnveidošanas pasākumi plastmasas liešanas cehā"
Nosaukums angļu valodā "Plastic Parts Quality Improvements in the Plastic Shop".
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
Recenzents M.sc.TQM Raimonda Liepiņa
Anotācija Kvalitātes pilnveidei ir nozīmīga loma jebkura ražošanas uzņēmuma ilgtspējīgā pastāvēšanā. Neatbilstošas detaļas rodas no neatbilstošiem procesiem, kur neatbilstības cēlonis var būt jebkurš no procesa veidojošajiem elementiem. Darba mērķis - ar kvalitātes vadības un kontroles instrumentiem, pilnveidot plastmasas liešanas ceha sniegumu, lai mazinātu neatbilstošas kvalitātes detaļu un neatbilstošu ražošanas procesu snieguma izmaksas. Veicot neatbilstošas kvalitātes plastmasas detaļu izmaksu apkopojumu par 2010. gadu, tika konstatēts, ka tās sastāda vairāk kā pusi (58,1%) no kopējām neatbilstošas kvalitātes detaļu izmaksām. Darbā apzināti plastmasas liešanā piemērojamie kvalitātes vadības elementi un veicamie pasākumi. Veikts vienas detaļas snieguma atbilstības novērtējums. Veikta salīdzinošā novērtēšana (benchmarking) citā grupas uzņēmuma liešanas cehā un analizēta viņu panākuma atslēga. Pilnveidota kārtība kādā tiek izmantoti etalonparaugi. Veiktas izmaiņas Pareto diagrammas veidošanā. Liešanas ceha plastmasas detaļu noliktavā ieviests FIFO princips, kas būtiski sakārto un veicina detaļu izsekojamību. Izstrādāts iekšējais vispārējo plastmasas detaļu vizuālo prasību standarts, detaļas kvalitātes pārbaudes instrukcijas un tipisko defektu atsauces instrukcijas paraugs, tādējādi veidojot standartizētu pieeju detaļu atbilstības novērtēšanā un mazinot variāciju. Darba apraksts satur 72 lpp., 74 att., 4 tabulas, 8 pielikumus un informācijas avotu sarakstu.
Atslēgas vārdi Pilnveide, neatbilstošas kvalitātes plastmasas detaļas, standartizācija, variācijas, benčmarkings
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvements, non quality plastic parts, standardization, variation, benchmarking
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 13:21:32