Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma „Centropack” darbības paplašināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Activity expansion project for the company „Centropack” "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta autore ir Jevgēnija Mašnicka. Dilpomprojekta tēma „Uzņēmuma „Centropack” darbības paplašināšanas projekts”. Diplomprojekta pētamais objekts ir SIA „Centropack”. Darba mērķis ir izstrādāt trīs projektus uzņēmuma darbības paplašinašanai. Mērķa sasniegšanai tika: • izpētīta mazumtirdzniecības nozare Latvijā; • noteikti nozares attīstību ietekmējošie faktori; • veikta uzņēmējdarbības analīze; • veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze; • veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze; • noteiktas svarīgākās problēmas un priekšlikumi to risināšanai; • izvērtēti iegūtie rezultāti un noteikts, kā šie priekšlikumi ietekmēs uzņēmuma turpmāko darbību. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika izpētīta mazumtirdzniecības nozare Latvijā, tās attīstību ietekmējošie faktori, analizēta uzņēmuma „Centropack” darbība. Projekta daļā tika izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma „Centropack” darbības paplašināšanai: 1. Latvijas preses realizācijas projekts. 2. Konfekšu pušķu realizācijas projekts. 3. Jauna veikala atvēršanas projekts. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tika prognozēta peļņa no projektu īstenošanas. Tā tika prognozēta ar LINEST funkciju un REGRESSION rīku. Darba un dabas aizsardzības daļā tika aprakstīti darba drošības noteikumi un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns 2011. gadam situācijas uzlabošanai. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 71 lpp. Darbā ir 26 tabulas, 27 attēli, 16 formulas, 1 pielikums un 27 literatūras āvoti.
Atslēgas vārdi paplašināšanās, projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā actyvity expansion, project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 20:41:07