Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmējdarbības finansēšanas avoti un riski"
Nosaukums angļu valodā "Entrepreneurship financing sources and risks"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Pētījuma temats Uzņēmējdarbības finansēšanas avoti un riski. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, 10 nodaļām un 22 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Kā arī darbā ir ietvertas 8 tabulas, 15 attēli un 28 formulu vienādojumi. Darba apjoms ir 63 lapas. Darbā ir izmantots 18 bibliogrāfiskie avoti, tādi kā Komerclikums, Eiropas Komisijas direktīvas, kas regulē šo jomu, pētāmā uzņēmuma gada pārskati, literārie darbi un interneta resursi. Bakalaura darba mērķis ar finanšu analīzes palīdzību sniegt vispārēju pārskatu par uzņēmumu finansēšanas iespējām un to daudzveidību, finansēšanas avotu riskiem, kā arī, balstoties uz teorijas atziņām, praktiski izpētīt un analizēt SIA Florens International finansēšanas avotus un riskus, identificēt uzņēmuma esošās un potenciālās finansiālās darbības problēmas un piedāvāt atbilstošus risinājumus šo problēmu novēršanai. Veicot analīzi un pētījumu par pētāmo uzņēmumu, autors nāca pie secinājuma, ka ir ļoti dažādi veidi kā iespējams finansēt uzņēmumu, taču katrs no finansēšanas avotiem ir izdevīgāks vai, tieši pretēji, neizdevīgāks konkrētā laika periodā. Lai sekmētu efektīvu uzņēmumu darbību un attīstību, uzņēmējiem ir jācenšas pielietot visus iespējamos finanšu avotus, gan tos, kas ir plaši zināmi, gan tos, kas ir mazāk zināmi, un jāmāk noteikt riskus šajos procesos. Visu iespējamo uzņēmumu finansēšanas avotu un to risku apzināšana un novērtēšana, kā arī optimālas kapitāla struktūras veidošanas principu izpēte, veido izpratni par uzņēmuma finansēšanas procesa svarīgākajiem aspektiem un būtību kopumā. Uzņēmumu darbībai atbilstošu finansēšanas principu realizēšana ir viens no svarīgākajiem darbības kopējās efektivitātes paaugstināšanas priekšnoteikumiem, kas arī pamato darba tēmas izpētes aktualitāti.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, finansēšana, avoti, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship, financing, sources, risks
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 18:00:17