Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Grāmatvedības uzskaites sistēmas pilnveidošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Accounting System at the Enterprise"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba nosaukums ir Grāmatvedības uzskaites sistēmas pilnveidošana uzņēmumā. Likumdošanai neatbilstoša grāmatvedības uzskaite un nepilnīgi izstrādāta grāmatvedības politika var negatīvi ietekmēt sabiedrības saimniecisko darbību. Diplomdarba mērķis ir pētīt grāmatvedības uzskaites regulējošo normatīvu aktu prasības, izvērtēt AS Balticovo grāmatvedības politikas atbilstību tiem un izstrādāt priekšlikumus grāmatvedības darba organizācijas uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta grāmatvedības politiku reglamentējošā likumdošana. Otrajā nodaļā tiek aprakstīts uzņēmuma AS Balticovo grāmatvedības uzskaites raksturojums. Tāpat autore veica arī uzņēmuma finanšu analīzi aprēķinot likviditātes, maksātspējas, aktivitātes un rentabilitātes rādītājus, veica bilances horizontālo un vertikālo analīzi. Nobeigumā autore izteica priekšlikumus grāmatvedības uzskaites pilnveidošanai finanšu situācijas uzlabošanai, kurus varētu izmantot analizētā uzņēmuma vadība turpmākā darbība. . Kā arī autores piedāvātā, pašas izstrādā uzņēmuma AS Balticovo iespējama grāmatvedības politika. Darba izstrādes laikā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Svarīgākie literatūras un izmantotās informācijas avoti ir LR likumdošana, sabiedrības nepublicētie materiāli, kā arī zinātniskās grāmatas grāmatvedības jomā. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām, darba apjoms ir 61 lappuse, darbā ir ievietoti 10 attēli un 14 tabulas, kā arī pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Grāmatvedības uzskaites sistēmas pilnveidošana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of the Accounting System at the Enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 12:10:44