Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu analīze VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Ludzas klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Personal Income Tax Administration at Stete Revenue Service Tax Board Latgale Tax Administration Department Ludza Customers Service Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs L.Gromova, VID LNMA Ludzas nodaļas Nodokļu maksātāju konsult
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec
Anotācija Diplomdarba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu analīze VID nodokļu un muitas administrācijas Ludzas nodaļā. Minētā tēma ir ļoti svarīga un aktuāla mūsdienu dzīve, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaras daudzi nodarbināti iedzīvotāji, tādēļ, jebkuram darba ņēmējam un dēvējam ir svarīgi zināt, kādām personām jāmaksā šis nodoklis, kādā apmērā tas jāapmaksā un kāds ir process, kūra no nodokļu maksātāja ienākumiem ir tiek aprēķināts un valsts budžetā tiek ieskaitīts nodoklis. Darbs sastāv no 62 lapaspusēm, kurā ir iekļauts ievads, trīs nodaļas, autora secinājumi un priekšlikumi, 15 tabulas un 7 attēli, kā arī pielikumi. Pirmajā nodaļā sniegts priekšstats par iedzīvotāju ienākuma nodokļa vietu nodokļu sistēmā, un tā loma Latvijas Republikas kopbudžeta veidošanā. Otrā nodaļa ir veltīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa raksturojumam, lai dziļāk izprastu to būtību. Šī nodaļa iekļauj sevī Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūru, nodokļu maksātājus, atvieglojumus, neapliekamos minimumus un citu iedzīvotāju ienākuma nodokļa elementu raksturojumu. Trešā daļā tiek izanalizēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi VID Latgales nodokļu un muitas administrācijas Ludzas nodaļā. Aprakstīti un izanalizēti Ludzas rajona iedzīvotāju aptaujas dati, kā arī dati, ko sniedza VID, lai veiktu plašāku maksājumu analīzi. Darbā ir konstatēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu iekasēšanas trūkumi, kas nav iekasēti pilna apmērā. Viens no svarīgākajiem nodokļu un muitas administrācijas uzdevumiem ir iekasēt un piedzīt nodokļus, un kontrolēt to pilnīgu ieturēšanu.
Atslēgas vārdi Diplomdarba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu analīze VID nodokļu un muitas administrāc
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma theme is the Analysis of Personal Income Tax Payment at SRS in Latgale Tax and Customs Admin
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 17:07:00