Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "AS „Aizkraukles Banka” personāla motivācijas sistēmas attīstība"
Nosaukums angļu valodā "Development of Personnel Motivation System in JSC “Aizkraukles Banka”"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA, S.Zelča
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Anotācija Frolova M. A/s „Aizkraukles banka“ personāla motivācijas sistēmas attīstība: Maģistra darbs / M.Frolova, S.Zelča. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, RUI Starptautisko programmu nodaļa, profesionālā biznesa vadības maģistra studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība” 2011. – 39 lpp. Maģistra darba projekta daļas pirmajā daļā autors analizējis normatīvo regulējumu, kas ir jāpiemēro aprēķinot un izmaksājot atalgojumu darbiniekiem, kuru profesionālā darbība ietekmē kredītiestādes riska profilu. Noskaidrotas būtiskākās prasības, kas ir jāievēro izstrādājot bankas atalgojuma politiku. Maģistra darba projekta daļas otrajā daļā ir apskatīta a/s „Aizkraukles banka“ atalgojuma sistēma. Izmantojot bankas finanšu pārskatu datus un analizējot bankas saimnieciskajai darbībai piemītošos riskus, darba autors ir noteicis būtiskākos riskus un finanšu rādītājus, kuri ir jāpiemēro nosakot darbinieku atalgojuma mainīgo daļu. Analizējot a/s „Aizkraukles banka” struktūrvienību funkcijas, darba autors ir noteicis amatus, kuru profesionālā darbība ietekmē bankas riska profilu. Analizējot informāciju par biznesa cikla ilgumu attīstītās ekonomikās, darba autors ir piedāvājis mainīgās daļas izmaksas atlikšanas periodu, kā arī izvērtējis atalgojuma komitejas izveides lietderīgumu. Maģistra darba projekta daļas trešajā daļā darba autors sniedz priekšlikumus a/s „Aizkraukles banka“ atalgojuma sistēmas uzlabošanai – sadarbības prēmijas aizstāšanai ar peļņdalības prēmiju (profit sharing). Autors izstrādājis priekšlikumus atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai un izmaksāšanai, kas nodrošina banku likumdošanas prasību izpildi šajā jomā. Maģistra darba projekta daļas izstrādē autors izmantoja Latvijas un ārzemju autoru speciālo literatūru personālvadībā un motivācijas teorijās, periodiku, Centrālās statistikas pārvaldes un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas publicēto statistiku un a/s „Aizkraukles banka“ nepublicētos materiālus. Maģistra darba projekta daļā ir izmantota referatīvā materiāla analīze, ekonomiskā analīze – dinamiskās rindas un relatīvie rādītāji, kā arī maģistra darba autora profesionālā personiskā pieredze un novērojumi ilggadīgi strādājot a/s „Aizkraukles bankā“. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Maģistra darbs projekta daļa sastāv no 39 lpp., 7 tabulām un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi atalgojuma sistēma, personāla motivācija, bankas, atalgojuma mainīgā daļa, peļņdalibas prēmija
Atslēgas vārdi angļu valodā remuneration policy, personnel motivation, banks, variable pay,profit sharing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 10:51:33