Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Transporta uzņēmumu darbības efektivitātes nodrošināšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Transport companies’ performance efficiency in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec., prof., J.Zvanītājs
Anotācija Maģistra darbs satāv no trīs daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski prakstiskās daļas. Analītiskā daļā tiek pētīts kravu pārvadājumu tirgus, tā esošais stāvoklis, tendences, statistikas dati. Tiek noteiktas tirgus problēmas, to risināšanas pasākumi un programmas. Ietekmējošo faktoru meklēšana un pētīšana. Teorētiskā daļā tiek pierādīts, ka esošas problēmas ir aktuālas un stabilas. Tiek veikta analīze, izmantojot dažādas metodes. Tika izstrādāti pētījumu rezultāti. Ir apkopots teorijas esošais stāvoklis un ir izklāsts risinājumu iespējas un tendences. Zinātniski praktiskā daļā konkrētu objektu problēmas konstatēšana un risinājumu meklēšana, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, ka arī stipras un vājas puses, iespējas un draudus. Tika izstrādāts un realizēts risināšanas variants. Pētāmā risināšanas varianta iespēju un plānoto rezultātu analīze. Maģistrā darbā tika izmantotas ekonomiskās, statistiskās, mārketinga pētījuma metodes. Izmantoti 42 literatūras avoti, tai skaitā, elektroniskie resursi. Darbā ir 23 tabulas, 20 attēli un izmantotas 7 formulas. Darbs satāv no 99 lpp, ieskaitot pielikumu.
Atslēgas vārdi transports, efektivitāte, uzņēmumu darbība
Atslēgas vārdi angļu valodā transport, efficiency, companies" performance
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 10:25:03