Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Administratīvi teritoriālās reformas pieredze Latvijā un ES”
Nosaukums angļu valodā „Experience of administrative and territorial reform in Latvia and the EU”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. T. Survilo
Recenzents Dr.oec.M. Šenfelde
Anotācija ANOTĀCIJA Viens no aktuālākajiem publiskās pārvaldes uzdevumiem Latvijā ir 2009.gadā veiktā pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. Maģistra darbā autore ir pētījusi pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pieredzi Latvijā un citās ES dalībvalstīs. Autore veicot pētījumus par pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas norisi ir izvirzījusi hipotēzi, kuru darba gaitā ir centusies pierādīt. Maģistra darba pētījumu rezultātus autore ir apkopojusi trīs daļās. Pirmajā daļā autore ir pētījusi pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pieredzi Latvijā un citās Baltijas valstīs, kā arī ES dalībvalstīs, tādās kā Dānija, Zviedrija, Nīderlande. Galveno uzmanību autore ir pievērsusi pašvaldību veicamajām funkcijām un finansēm, īpašu uzmanību veltot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas principiem katrā no pētījumā izvēlētajām valstīm. Otrajā daļā autore analizē pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamību. Autore ir apkopojusi informāciju par valsts finansiālo atbalstu pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas realizēšanai Latvijā. Autore ir pētījusi un apkopojusi ekspertu, pašvaldību vadītāju un iedzīvotāju viedokļus par pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas gaitu Latvijā. Iegūtie rezultāti ir apkopoti izmantojot SVID analīzes metodi. Autore analizē citu ES valstu pieredzi pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu veikšanā, lielāko uzmanību pievēršot Lietuvas, Igaunijas un Dānijas valstu pieredzei. Trešajā daļā autore veikusi pētījumus par realizētās pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz pašvaldību budžetu ieņēmumiem, izdevumiem. Izdevumu analīzi tika veikta pēc ekonomiskajām kategorijām. Autore sīkāk analizē to, kādu iespaidu pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma Latvijā ir atstājusi uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda iemaksām, kā arī to, kā šī reforma ir iespaidojusi ES fondu apguvi Latvijā. Ar visu iepriekš minēto datu palīdzību autore ir veikusi izvirzītās hipotēzes pārbaudi. Maģistra darbā veikto pētījumu apkopojums un analīze ir izklāstīta uz 82 lappusēm. Pētījumā veiktie rezultāti ir apkopoti 17 tabulās, 18 attēlos un 9 pielikumos. Šobrīd pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas Latvijā plusus un mīnusus vēl ir grūti pilnībā izvērtēt, jo nav pagājis pietiekoši ilgs laika periods, tomēr ir manāmas pozitīvas iezīmes. Ir samazinājušies pašvaldību maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā, kas liecina par finanšu resursu izlīdzināšanos jaunajos novados. Ir procentuāli pieauguši izdevumi kapitālieguldījumiem, kas dod iespēju pašvaldībām aktīvāk piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus, tādā veidā intensīvāk sakārtojot un attīstot pašvaldību infrastruktūru.
Atslēgas vārdi Pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipality administrational teritorial reform
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2011 11:30:27