Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Starptautisko pārvadājumu organizēšanas optimizācijas projekts uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Organization of International Transportation "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Mg.oec. S.Polovko
Anotācija Diplomprojekta autors: Petrovs I. (2011) Diplomprojekta tēma: Starptautisko pārvadājumu organizēšanas optimizācijas projekts uzņēmumā Autors ir studējis: RTU IEVF Vadībzinību katedrā, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darba mērķis ir optimizēt starptautisko pārvadājumu organizēšanu uzņēmumā. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta situācija autopārvadājumu tirgū, uzņēmējdarbības vide Latvijā un diplomprojektā apskatāmais uzņēmums. Otrajā darba daļā ir veikti optimizācijas projekta ieviešanas izdevumu un izdevīguma aprēķini. Trešajā daļā ir aprakstīti optimizācijas tehnoloģiskie risinājumi. Ceturtajā daļā tika izvērtēti darba riski un izveidots darba aizsardzības plāns uzņēmumam. Piektajā daļā ir izteikti secinājumi un priekšlikumi. Nozīmīgākais secinājums un priekšlikums ir tāds, ka uzņēmumam ir vairākas iespējas uzlabot savu darbību dažādos virzienos, kas būtu jāapsver un jārealizē, jo tas dos ievērojamu naudas līdzekļu ietaupījumu, kā arī pieaugs uzņēmuma tīrā peļņa. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 13 att., 13 tab., bibliogrāfija - 21 avots latviešu valodā, darbam pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Starptautisko pārvadājumu organizēšanas optimizācijas projekts uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Improvement of Organization of International Transportation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 11:08:21