Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas izstrādes projekts uzņēmuma darbības uzsākšanai"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Elaboration of Marketing Plan for a Company Start-up"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Diplomprojekta temats ir Mārketinga stratēģijas izstrādes projekts uzņēmuma darbības uzsākšanai. Darbs ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Projekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma SVID, bilances un naudas plūsmas analīze, kuras rezultāti tika izmantoti problēmu konstatēšanā un priekšlikumu izvirzīšanā. Projekta aprēķinu daļā tika veikts retrospektīva analīze un, balstoties uz tām prognozēti uzņēmuma darbības rezultāti 2011-2012 gadam, ar kuru palīdzību tika izveidots uzņēmumu modernizācijas marketinga plāns, izvirzītas uzņēmuma mērķi, izanalizētas mērķu segmenti un definētas līdzekli un paņēmieni ar kuru paredzēts tos sasniegt. Aprēķināts marketinga plāna potenciāls un iespējamas nākotnes periodu rezultāti. Tehnoloģiskajā daļā ar programmas platformu Amiro.CMS palīdzību tika izstrādāts uzņēmuma e-veikals, kas tiks izmantots kā jauns pakalpojums klientiem un līdzeklis uzņēmuma apgrozījumu palielināšanai. Darba un dabas aizsardzības daļas ietvaros tika veikta uzņēmuma darba vides un riska faktoru analīze, kā arī izstrādāts pasākumu plāns darba apstākļu uzlabošanai. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātas shēmas, attēli, grafiki un tabulas, lai labāk atspoguļotu darbā izvirzītos priekšlikumus. Darba apjoms ir 90 lapas, kurā ir 26 tabulas, 21 formulas, 39 attēli un 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģijas izstrādes projekts uzņēmuma darbības uzsākšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Project Elaboration of Marketing Plan for a Company Start-Up
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2011 16:18:17