Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "VID Finanšu policijas pārvaldes darba organizēšanas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of management at the SRS Financial Police Department"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
Recenzents A.Gulbis, RTU praktiskais docents, Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Finanšu policijas pārvaldes darba organizēšanas pilnveidošana". Darbs piedāvā iepazīties ar Valsts ieľēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes funkcijām, uzdevumiem, tas organizāciju, struktūru, gada pārskatiem, noziedzīgiem nodarījumiem un to izmeklēšanu, ľemot vērā Latvijas Republikas likumus un citus normatīvus aktus, tai skaitā arī starptautiskos normatīvos aktus. Darba mērķis ir apzināties un izpētīt finanšu policijas pārvaldes darba organizēšanu. Uzdevumi ir sekojošie: raksturot Finanšu policijas pārvaldi, tās organizāciju un struktūru; novērtēt Finanšu policijas darbu; izvērtēt darbības pārskatus par 2007-2009 gadiem; izpētīt noziedzīgos nodarījumus VID jomā; izpētīt un atspoguļot šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu, pielietošanu un tās sekas, pārkāpjot likumdošanā noteiktās normas; apkopot iegūto informāciju, veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir atspoguļoti Valsts Ieľēmumu Dienesta Finanšu policijas pārvaldes funkcijas un uzdevumi. Otrajā daļā ir atspoguļota Finanšu policijas pārvaldes darba organizācija. Trešajā daļā ir izskatīti noziedzīgie nodarījumi. Ceturtajā daļā piedāvāta Finanšu policijas pārvaldes darba rezultātu analīze. Darba apjoms sastāv no 61 lpp., 4 attēliem, 20 literatūras un avotu vienībām.
Atslēgas vārdi Finanšu policijas pārvalde
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial Police Department
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 16:21:49