Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Siltumenerģijas tarifu noteikšanas faktoru un regulēšanas politikas ietekmes analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of heat tariff setting factors and regulatory policy impact"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs D.Blumberga
Recenzents I.Veidenbergs
Anotācija Maģistra darba Siltumenerģijas tarifu noteikšanas faktoru un regulēšanas politikas ietekmes analīze autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūta otrā kursa studente Ginta Cimdiņa. Maģistra darba mērķis ir izveidot metodiku centralizētās siltumapgādes regulēšanas politikas analīzei un salīdzināšanai dažādu valstu starpā, un veiktās analīzes rezultātā sniegt rekomendācijas par vēlamiem uzlabojumiem siltumenerģijas tarifu regulēšanas politikā Latvijā. Darba uzdevumi ir regulējošās politikas un tarifu noteikšanas metožu analīze, izmantojot izveidoto metodiku veikt vairāku valstu regulēšanas principu un faktoru analīzi, kas saistīti ar centralizētās siltumapgādes tarifu noteikšanu. Darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām, 32 apakšnodaļām un secinājumiem. Literatūras apskata nodaļā tiek apskatīta centralizētās siltumapgādes regulēšanas saistība ar nacionālo valsts politiku vides politikas, sociālās politikas, privatizācijas politikas, kurināmā dažādošanas u.c. aspektos. Tiek analizēti regulēšanas režīmi un pielietotās metodes siltumenerģijas tarifu struktūras izvēlei un tarifa aprēķināšanai, kā arī neatkarīgo ražotāju piekļuves centralizētajai siltumapgādei risinājumi. Pētnieciskā daļā aprakstīts izveidotās analīzes metodes algoritms un veikta vairāku valstu regulēšanas faktoru analīze un salīdzināšana. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā tiek izmantotas 24 tabulas, 17 attēli, un 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Siltumenerģijas tarifu regulēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā District heating regulation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2011 15:33:41