Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas attīstības stratēģija Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development Strategy of a Commercial Bank in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
Recenzents doc.(prakt.), Mg.oec. D.Ose
Anotācija Darba tēma: Komercbankas attīstība stratēģija Latvijā. Pētījuma objekts: AS GE Money Bank Latvija. Šobrīd komercbanka pēc aktīvu apjoma starp visām Latvijas bankām ieņem 15.vietu, kas ir diezgan zems rādītājs, pietam banka jau trešo gadu noslēdz ar zaudējumiem. Pētījuma priekšmets: bankas finanšu darbība. Šobrīd bankas darbība nenes peļņu tās īpašniekiem, tāpēc, lai noteiktu bankas attīstības stratēģiju, nepieciešam apzināt, kādi ir bankas finanšu rādītāji, kuri rādītāji jāuzlabo. Pētījuma mērķis:izpētīt komercbankas darbību Latvijā unizstrādāt komercbankas attīstības stratēģiju. Izejot no mērķa ir noteikti darba uzdevumi: - teorētisko avotu izpēte; - bankas organizatoriskās struktūras analīze; - bankas ekonomisko un finanšu rādītāju analīze; - bankas reitinga noteikšana atbilstoši izvēlētai vērtējuma sistēmai; - pasākumu kopas izstrāde, kas veicinās bankas attīstību. Analītiskajā daļā autore analizē banku sektoru Latvijā, raksturo sektora nozīmīgākās norises un svarīgākās tendences mūsdienās. Autore nosaka banku rādītāju vērtējumam piemērotākos finanšu vērtēšanas rādītājus un sistēmu, kas palīdz noteikt bankas reitingu, nosaka bankas stratēģijas veidošanas teorētiskos aspektus. Lietišķā pētījuma daļā autore raksturo bankas darbības sfēru, analizē tās finansiālos rādītājus, bankas kopējo un atsevišķas pārvaldes organizatoriskās struktūras. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta finanšu rādītāju vērtēšanai un bankas reitinga noteikšanai atbilstoši izvēlētai reitinga sistēmai. Autore izvirza aktuālās problēmas un nosaka tās risinājuma iespējas. Projekta daļā izstrādāta bankas attīstības stratēģija. Autore piedāvā vairāku pasākumu kopumu, kas būtu jāīsteno, lai veicinātu ienākumu paaugstināšanu. Tiek noteiktas projekta izmaksas, plānots nepieciešamais līdzekļu apjoms, aprēķināts projekta ieguvums un efektivitāte.
Atslēgas vārdi komercbanka; CAMEL reitingu sistēma; finanšu rādītāju analīze; attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā bank; analysis of financial indicators; CAMEL; development strategy
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2012 22:29:49