Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Ārstniecības iestādes personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā ”Project for personnel recruiting and adaptation in a medical facility”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt. I. Ozoliņa-Ozola
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Kristīne Antonova Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Ārstniecības iestādes personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 77 lapas; darbā iekļautas 28 tabulas un 22 attēli darbam pievienoti 14 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī Jūrmalas slimnīcas nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par personāla atlasi un adaptāciju SIA Jūrmalas slimnīca. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika izveidota mentoru atlases datu bāze. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības SIA Jūrmalas slimnīca. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Antonova, K. Ārstniecības iestādes personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 77 lpp.
Atslēgas vārdi Ārstniecības iestādes personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The project of selection and adaptation promatoion of personnel in the treatment institution
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.04.2011 23:51:34