Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Finansiālo rādītāju pilnveidošanas iespējas SIA „Tele 2”"
Nosaukums angļu valodā "Financial Data Improvement Possibilities at the “Tele2” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents T.Vanaga, RTU lektore
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir Finansiālo rādītāju pilnveidošanas iespējas SIA Tele2 . Tā apjoms ir 76 lapas, tas sastāv no 3 sadaļām, 9 nodaļām un 3 pielikumiem. Darbā ir izmantota 31 tabula, 12 attēli un 40 formulas. Diplomdarba 1. sadaļā autore veic nozares analīzi, pētot situāciju nozarē tautsaimniecības līmenī, analizē uzņēmuma konkurentus un uzņēmuma SIA Tele2 darbības principus. 2.sadaļa ir veltīta uzņēmuma finansiālo rādītāju analīzei. Autore analizē galvenos finanšu koeficientus - likviditātes rādītājus, aktivitātes rādītājus, maksātspējas rādītājus, rentabilitātes rādītājus. Diplomdarba 3.sadaļā ir sīkāk analizēti aktīvu rentabilitāti ietekmējošie faktori un veikta maksātspējas prognozēšana, kā arī izvirzīti priekšlikumi finansiālo rādītāju uzlabošanai. Finansiālo rādītāju analīze sniedz vispusīgu priekšstatu par uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti un ļauj pieņemt pareizus lēmumus darbības uzlabošanai, kā arī novērtēt attīstības tendences un prognozēt sagaidāmos rezultātus. Diplomdarbā veiktie pētījumi, pēc autores domām, ir interesanti plašai lietotāju grupai. Finansiālo rādītāju analīzes rezultātos ir ieinteresēts pats apskatāmais uzņēmums, konkurenti un sadarbības partneri. Ņemot vērā, ka mobilais telefons ir vai ikkatram cilvēkam, tad interesentiem ir iespēja iepazīties ar diplomdarbā veiktajiem pētījumiem un izdarīt secinājumus, kurš ir labākais operators, jo šis ir jautājums, kurš savu aktualitāti nav zaudējis vēl joprojām. Diplomdarba pētījuma objekts ir mobilo sakaru operatora Tele2 finansiālie rādītāji, kuru detalizēta analīze ļauj secināt, kāda ir uzņēmuma darbības efektivitāte, ienesīgums, un tā ļauj pieņemt lēmumus par rādītāju pilnveidošanas iespējām, kas sekmēs uzņēmuma attīstību un konkurētspēju. Diplomdarba mērķis ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti, resursu izmantošanas efektivitāti, kā arī, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus, kā pilnveidot uzņēmuma finansiālos rādītājus. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Noteikt telekomunikāciju nozares lomu tautsaimniecībā. 2. Veikt nozares tirgus izpēti un lielāko konkurentu analīzi. 3. Izpētīt uzņēmuma SIA Tele2 darbības pamatprincipus. 4. Apkopot teorētiskos materiālus par finansiālo rādītāju analīzi, un uz teorētiskās bāzes pamata izstrādāt apskatāmā uzņēmumā finansiālo rādītāju novērtējumu. 5. Veikt svarīgāko aprēķināto rādītāju padziļinātu analīzi. 6. Prognozēt bankrota draudus. 7. Izdarīt secinājumus par diplomdarbā apskatītajiem jautājumiem, izvirzot pamatotus priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Tele2, finansiālo rādītāju analīze, likviditāte, aktivitāte, maksātspēja, rentabilitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Tele2, financial data analysis, liquidity, activity, paying capacity, profitability.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 21:05:50