Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas pilnveidošanas iespējas tirdzniecībā"
Nosaukums angļu valodā "Methods of Perfection of Personnel Management in Trade"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Anotācija 2010.gads tirdzniecībā bija grūts laiks, ko raksturoja zema iedzīvotāju pirktspēja un asa konkurence, taču gada beigās situācija sākusi uzlaboties: pozitīvas tendences iezīmējās gan apgrozījuma rādītājos, gan arī patērētāju noskaņojumā un iepirkšanās paradumos. 2011. gada sākums turpināja demonstrēt šīs pozitīvās iezīmes, tomēr izmaksu palielināšanās (apkures rēķini, degvielas cenu kāpums, PVN un citu nodokļu kāpums) kavē nozares ekonomisko atveseļošanos, tāpēc uzņēmumiem ir svarīgs katrs klients. Cilvēkresursiem uzņēmumos ir ļoti liela nozīme, īpaši jau tiem, kuru vadītāji ir sapratuši un novērtē katra darbinieka profesionālo izaugsmi un tās nozīmi uzņēmuma attīstībā. Uzņēmuma konkurētspēja ir lielā mērā atkarīga no uzņēmuma personāla darba efektivitātes. Personālam jābūt ne tikai ar labām pamatzināšanām, bet arī jāmāk operatīvi un atbilstoši apstākļiem pilnveidot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, iemaņas un prasmes. Mūsdienu vadības pieejas balstās uz maksimālu potenciāla atklāšanu cilvēkiem, kas strādā uzņēmumā. Cilvēkresursi tiek uzskatīti par galveno faktoru, kas nosaka visu pārējo uzņēmuma resursu izmantošanas efektivitāti. Veiksmīgu kompāniju pieredze liecina par to, ka investīcijas personālā, apstākļu radīšana darbinieku profesionālai izaugsmei un viņu gatavības risināt problēmas uzlabošana nodrošina ātru un augstu ieguldīto līdzekļu atdevi. Personāla vadīšanas organizēšana palīdz pēc iespējas efektīvāk izmantot darbinieku potenciālu, atklāt apslēptus talantus un prasmes, attīstīt profesionalitātes līmeni, rūpēties par darba vidi un veidot saliedētu kolektīvu. Ne visi uzņēmumi izprot nepieciešamību investēt cilvēkresursos, daudzi uzskata, ka pilnīgi pietiek ar regulāru darba algu. Rezultātā tas noved pie tā, ka personāls nav ieinteresēts savas darba efektivitātes un prasmju attīstīšanā. Bet, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs, nepārtraukti jāmotivē viens no nozīmīgākajiem resursiem – personāls. Personāla vadītājam jābūt tādam darbiniekam, kas prot patstāvīgi pieņemt pamatotus un konkrēta uzņēmuma stratēģijai atbilstošus lēmumus. Vadītājam ne tikai jāplāno un jāorganizē personāla darbs, bet arī nepārtraukti jākontrolē viņu darba produktivitāti un jāizstrādā efektīva personāla motivācijas programma. Tikai tāds uzņēmums, kur darbinieki pilnībā pārzina uzņēmuma darbības specifiku un savus tiešos un netiešos pienākumus, var nodrošināt uzņēmuma īpašniekam gaidītus uzņēmējdarbības rezultātus. Labi organizēts personāla darbs ne tikai palielina uzņēmuma iespējas gūt lielākus ieņēmumus, bet arī samazina nelietderīgi iztērēto naudas līdzekļu iespējamību. Katrs uzņēmums ir ieinteresēts gūt maksimālo peļņu, tāpēc ir tik svarīgi apzināties personāla vadīšanas nozīmi. Efektīva personāla vadīšanas sistēma ir uzņēmuma veiksmes pamats, tomēr ne visi uzņēmumi veiksmīgi tiek galā ar personāla potenciāla atklāšanu, attīstīšanu un motivēšanu, kas rezultātā samazina darbinieku darba produktivitāti.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Enterprise Management
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 20:53:46