Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kapitālsabiedrības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance enhancement project for a capital holding company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Kapitālsabiedrības darbības uzlabošanas projekts uzņēmumam SIA Intrum Justitia. Darba autore Aija Cīrule. Darba vadītājs Jānis Mežiels, Mg. oec., IEVF pr. docents. SIA Intrum Justitia nodarbojas ar kredītmenedžmenta pakalpojumu sniegšanu juridiskām personām. Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos parādu piedziņas joma kļūst īpaši būtiska. Uzņēmumiem trūkst apgrozāmo līdzekļu un tieši parādu nepieļaušana un naudas plūsmas nodrošināšana ir viens no faktoriem, kas veicina ekonomikas stabilitāti un iespējamo attīstību. Projekta mērķis: Izstrādāt priekšlikumus kapitālsabiedrības darbības uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: apkopot un analizēt informāciju par uzņēmuma darbību, vēsturi, finansiālo stāvokli, kā arī uzņēmējdarbības vidi, kurā tas darbojas un izdarīt secinājumus; izpētīt konkurentus, izveidot SVID analīzi; noteikt SIA Intrum Justitia darbības uzlabošanas iespējas, veikt nepieciešamos aprēķinus; veikt iedzīvotāju anketēšanu Iedzīvotāju pieredzes un attieksmes pret Ārpustiesas parādu piedzinējiem izpēte Latvijā. Pētījumā secināts, lai uzlabotu uzņēmuma finanšu rādītājus un tas sāktu strādāt ar peļņu ir jāpalielina apgrozījums un jāsamazina izmaksas, to var panākt ieviešot pašiem savu grāmatvedi un piesaistot papildus parādu piedziņas speciālistu, kas nesīs papildus ieņēmumus, kā arī jāizstrādā efektīva reklāmas kampaņa. Darbs sastāv no četrām daļām analītiskās daļas, kur apskatīta SIA Intrum Justitia iekšējā un ārējā vide, veikta saimnieciskā un finanšu analīze, izpētīti konkurenti, izveidota SVID analīze un Bostonas konsultantu grupas matrica, projekta daļā noteiktas SIA Intrum Justitia darbības uzlabošanas iespējas, veikti izmaksu aprēķini, kā arī veikta iedzīvotāju anketēšana, tehnoloģiskajā daļā izveidots un modelēts parāda apmaksāšanās grafiks, bet darba drošības daļā noteikti darba vides riski un izveidots preventīvo pasākumu plāns to novēršanai. Darba izstrādāšanas gaitā tika izmantota monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, grafiskā analīzes metode un analīzes metode. Darba izstrādāšanai tika izmantota mācību literatūra, periodiskie izdevumi, ārzemju autoru darbi, kā arī interneta mājas lapas un Latvijas statistikas pārvaldes mājas lapa. Atslēgas vārdi: SIA Intrum Justitia, kredītmenedžments, izmaksas. Darbs satur 90 lpp., 40 tabulas, 36 attēlus, 4 pielikumus, 30 bibliogrāfiskos nosaukumus un grafisko daļu ar 16 lpp.
Atslēgas vārdi SIA Intrum Justitia, kredītmenedžments, izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Intrum Justitia Ltd., credit management, costs
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 08:56:46