Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Asinhronā dzinēja pārejas procesu izpēte ar PSS 18/30 - 500L tīkla palaidēju"
Nosaukums angļu valodā "Investigation of Induction motor transition process with PSS 18/30 - 500L network starter"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs G.Orlovskis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā pētīta 1.5 kW asinhronā dzinēja ar īsslēgtu rotoru palaišanas režīmi ar firmas ABB softstarteri PSS 18/30 – 500L. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt asinhronā dzinēja softstartera iespējamos darba režīmus un sniegt analīzi par veiktajiem mērījumiem. Kā galvenais darba režīms, kuram tiek pievērsta lielākā uzmanība ir parametru - statora strāva, rotora griešanās frekvence un elektromagnētiskais dzinēja moments - vērtību izmaiņas. Darba gaitā tika doti vairāki uzdevumi: 1) apkopot informāciju par asinhronā dzinēja ar īsslēgtu rotoru palaišanas veidiem, 2) eksperimentāli uzņemt laboratorijā pieejamā asinhronā dzinēja palaišanas raksturlīknes, izmantojot softstarteri, 3) programmā MATLAB Simulink izveidot asinhronā dzinēja palaišanas aprēķinu programmu ar matemātisku modeli. Iegūtie rezultāti no praktiskajiem mērījumiem tiek pielīdzināti ar teorētiski izveidotās programmas rezultātiem. Darbā tiek secināts, ka softstarteris ir viena no efektīvākajām dzinēju palaišanas metodēm. Izmantojot softstarteri, var samazināt amortizācijas un remonta izdevumus ilgtermiņā, kā arī īstermiņā novērst straujas sprieguma svārstības elektrotīklā. Darba kopapjoms ir 61 lappuses, tas satur 43 attēlus, tajā ir atsauces uz 11 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Asinhronais dzinējs, Matlab, softstarteris, matemātiskais modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Induction motor, Matlab, softstarter, mathematical model
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 12:59:57